Stort overblik: Dét tilbydes en flygtning i de europæiske lande

16x9

Massive flygtningestrømme søger lige nu mod de europæiske lande, især Tyskland og Sverige er flygtninge og migranternes slutdestination. I starten

Massive flygtningestrømme søger lige nu mod de europæiske lande, især Tyskland og Sverige er flygtninge og migranternes slutdestination.

I starten af september udspillede der sig således billeder fra Danmark med flygtninge og migranter på de danske lande- og motorveje - de signalerede med al tydelighed, at de ikke ønskede at søge om asyl i Danmark. Men hvad tilbydes en flygtning/asylansøger egentlig i Danmark og Sverige? Og hvordan er vilkårene i de øvrige europæiske lande?

I nogle lande må flygtningene arbejde, mens deres asylansøgning behandles. I andre må de selv bestemme, hvor de vil bo - og i nogle lande får de væsentligt mere i økonomisk støtte end f.eks. i Danmark.

Klik dig rundt på de forskellige emner og læs mere om asylansøgernes rettigheder i de enkelte lande.

Dét tilbydes en flygtning i de europæiske lande:

TV 2 modtager en del henvendelser fra seere og læsere, der mener, vi bruger de forkerte termer om de mange mennesker, der i denne tid strømmer til Danmark. 

I hovedtræk dækker de forskellige begreber over følgende: 

  • Asylansøger: En person, der har søgt om asyl i et givent land.
  • Flygtning: En person, der har opnået at få asyl.
  • Indvandrer: En person, der har fået opholdstilladelse til at være i et andet land.
  • Migrant: En person, der er rejst til et andet land.

I daglig tale kaldes mange for flygtninge. Mange vil også mene, at hvis man for eksempel flygter fra fra krig i Syrien, er man flygtning – selvom man endnu ikke har fået asyl.

Derfor har TV 2 valgt, at de, der er på flugt fra krig og personlig forfølgelse, kaldes flygtninge. Også selvom de ikke har fået asyl. Resten omtales som migranter. Består gruppen af både flygtninge og migranter, kalder vi dem begge dele.