Nyheder

Minister: Reglerne for placering af vindmøller skal ændres

Regeringen erkender nu, at lokale borgere og kommuner er blevet tilsidesat, når det gælder opstillingen af kystnære vindmøller. Alligevel står de udskældte projekter i for eksempel Kalundborg og Aarhus, hvor private firmaer lige nu er i gang med at undersøge muligheden for at opstille vindmøller, ikke til at ændre.

Private aktører kan i dag få tilladelse til at opføre en kystnær vindmølle, uden at den kommune, hvor vindmøllen skal placeres, bliver spurgt til råds. Fem projekter er i øjeblikket i støbeskeen på landsplan.

Venstres miljø- og energiminister, Lars Christian Lilleholt, mødtes i dag for første gang med kredsen bag energiaftalen, og det er tydeligt, at han vil ændre lovgivningen. Desværre for borgerne i kystbyerne, hvor der er projekter på vej, er ændringerne ikke med tilbagevendende kraft.

- Fremadrettet skal det være sådan, at kommunerne skal have mulighed for at have indflydelse på de her projekter, siger han.

Udover en kommunal vetoret foreslår energi- og miljøministeren en afstand til kysten på mindst otte kilometer, men det kan han kun gøre fremadrettet. 

- For mig er det helt afgørende, at når man lovgiver, så lovgiver man fremadrettet og ikke med tilbagevirkende kraft. Der er nogle virksomheder, der har investeret med tillid til eksisterende lovgivning, og det kan man ikke lave om på, siger Lars Christian Lilleholt.

Modstanden er stor

Roan Jespersen er enormt glad for den udsigt, han kan nyde, hver gang han er i sit sommerhus ved Jammerland Bugt. Den udsigt frygter han, vil blive ødelagt af vindmøller i fremtiden. Et firma er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at stille vindmøller op i bugten, og som lovgivningen ser ud nu, så er det en reel mulighed. Den nuværende lovgivning resulterer i, at Roan Jespersen og resten af borgerne ved Jammerland bugt får ikke noget at sige i sagen.

- Man kan få helt ondt i maven af det. Hvad er det vi sender videre til vores efterkommere? Der er rystende, siger han.

Roan Jespersen er ikke alene om kritikken. Over 5.500 mennesker protesterede med underskrifter forrige weekend, og mange mødte op, da Lars Christian Lilleholt mødte op til debat i Kalundborg.

Projektet ved Jammerland Bugt kan ende med opførelsen af 80 vindmøller i 150 meters højde blot fire kilometer fra kysten. Det er heller ikke noget, der fryder Kommunens borgmester, Martin Damm.

- Kommunegrænsen går til vandkanten, men projekter, der ligger så tæt på land og er så store, har jo enorm indflydelse på Kommunen og dens borgere, siger Kalundborg Kommunes borgmester, siger han.

En protestgruppe i Jammerland Bugt vil nu forsøge at påvise miljøskadelige konsekvenser ved vindmøllerne for at forhindre, at de bliver bygget.