Nyheder

Fire grunde til at flygtningene tager videre til Sverige

Danmark har i år fået næsten 6000 asylansøgninger. Sverige fik alene i august dobbelt så mange og har siden årsskiftet modtaget over 50.000.

Størstedelen af de flygtninge og migranter, der i løbet af de seneste dage er kommet ind over de danske grænser, ønsker også at fortsætte til nabolandet.

Ifølge Jesper Lindholm, der er adjunkt ved Aalborg Universitet, spiller både strammere regler, politisk retorik og historiske betingelser en rolle.

Kun et års opholdstilladelse

Mange af de flygtninge og migranter, TV 2 har talt med, vil hellere til Sverige, fordi reglerne er mere lempelige der. Jesper Lindholm fortæller, at det indtryk kan være blevet forstærket af en ændring i Udlændingeloven, der blev indført sidste år omkring krigsflygtninge.

Den betyder kort sagt, at krigsflygtninge som hovedregel kun får opholdstilladelse i et år og at man efter det år får vurderet, om man kan sendes hjem, selvom konflikten i landet ikke er overstået. Tidligere skulle der være fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet for, at en opholdstilladelse kunne inddrages. Med den nye regel er det nok, at forholdene generelt er forbedret, selvom de stadig kan være alvorlige.

En situation, der formentlig ikke vil opstå for de syriske flygtninge, men reglen spiller alligevel en rolle.

- Der er jo ikke noget, der tyder på, at konflikten i Syrien ophører i nær fremtid. Men for flygtninge, som har forladt deres hjem og alt, hvad de ejer, betyder det alligevel meget at have den sikkerhed, siger Jesper Lindholm.

Dårligere muligheder for familiesammenføring

En del af flygtningene drager mod Europa som såkaldte spydspidser. Det vil sige, at et familiemedlem, typisk manden, tager den farlige tur og prøver at sikre familiesammenføring. Mulighederne for at få resten af familien til landet er derfor noget af det absolut vigtigste, når man skal beslutte, hvor man gerne vil tage hen. I det omfang man har et valg naturligvis.

Og også her fremstår Sverige mere attraktiv for flygtningene.

Som hovedregel skal man nemlig have haft opholdstilladelse i et år i Danmark, før man som krigsflytning kan opnå familiesammenføring.

Negativ retorik skræmmer

Det er til gengæld en misforståelse, hvis nogle flygtninge og migranter tror, at det er nemmere at få asyl og opholdstilladelse i Sverige end i Danmark. På grund af situationen i Mellemøsten er det nemlig stort set alle ansøgninger, der godkendes i begge lande netop nu.

Men Jesper Lindholm forventer ikke, at asylansøgerne kender reglerne til punkt og prikke. Heller ikke hvad angår integrationsmulighederne. Det generelle indtryk af landet spiller en lige så stor rolle, og her kommer det politiske klima i Danmark i spil.

- De politiske signaler er klart mere positive i Sverige, og sådan nogle ting siver igennem til asylansøgerne i mere eller mindre korrekte udgaver, mener han.

Mange immigranter lokker flere til

Sveriges historisk positive syn på flygtninge og migranter har givet landet et ry, der lokker flere til. Men det har også en selvforstærkende effekt.

Fordi svenskerne i årtier givet mange flygtninge asyl, vil mange allerede have familie og bekendte i landet. Og det betyder meget for asylansøgerne, at de kan blive hjulpet af familiemæssige netværk, mener Jesper Lindholm.

Læs meget mere om de svenske regler her

Læs meget mere om de danske regler her