Nyheder

Uledsagede asylbørn strømmer til Danmark

Tilstrømningen af flygtningebørn uden deres forældre ser ikke ud til at stoppe.

Nye tal viser, at der hen over sommeren kom mere end 100 uledsagede børn til Danmark om måneden. Dermed er der kommet næsten 500 i løbet af årets første syv måneder. Sidste år var tallet på 284 på det tidspunkt af året.

Sidste år kom der imidlertid rigtigt mange uledsagede børn i årets sidste fem måneder. Derfor er der inden for det seneste kalenderår kommet over 1000 børn til Danmark for at søge om asyl.

Gennemsnittet for de seneste 12 år måneder er dermed højere end den ene måned med allerflest uledsagede asylbørn før juli 2014.

Kan ikke behandles som andre flygtninge

Årsagen til den fortsatte stigning er de katastrofelignende tilstande i Syrien og Eritrea, hvor de fleste af de uledsagede børn kommer fra. Og den fortsatte tilstrømning stiller nogle andre krav til kommunerne, end de sædvanlige asylansøgere gør.

- Børnene kommer for det meste sent i deres barndom, de har ofte kun få års skolegang, og der er meget, de skal nå inden for kort tid, siger Kirsten Lund Larsen, som er national chef i Red Barnet.

Tilbage i juni advarede Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, mod kassetænkning, da kommunerne ikke så godt kan sende de uledsagede børn i arbejde eller tildele dem en lejlighed.

- Man propper ikke en 14-årig i nyttejob. De skal have et gedigent socialt tilbud med håb om, at man også kan give dem noget familiært på sigt, sagde hun ved den lejlighed.

Medbringer dybe traumer

Red Barnet advarer om, at børnene vil have dybe traumer fra deres opvækst i en krigszone og fra at efterlade eller miste deres forældre.

- Fælles for alle uledsagede er, at savnet og eventuelt tabet af familien fylder meget i deres hverdag. De har ofte særlige flygtningerelaterede tab og traumer, siger Kirsten Lund Larsen.

Organisationen anfører, at fordi de oftest er ældre børn uden megen skolegang, er det vigtigt at sætte hurtigt ind med integrationen og nogle gode boligforhold.

- Red Barnet anbefaler plejefamilier til de yngste uledsagede børn og små bosteder til de ældre, siger Kirsten Lund Larsen.

TV 2 sender torsdag kl. 22.23 en times tema om den historiske flygtningestrøm mod Europa. Se direkte med på TV 2 og TV 2 Play og følg med hele torsdagen på TV 2 NEWS og tv2.dk.

TV 2 sætter fokus på flygtningekrisen

TV 2 sætter hele torsdagen fokus på den massive flygtningestrøm mod Europa. På TV 2 News og tv2.dk vil vi dagen igennem bringe nyheder, baggrund og debat om den historiske krise. Klokken 22.23 sender vi på TV 2 en times tema om temaet båret af vores korrespondenter, som vi har sendt ud på otte forskellige brændpunkter.

Flygtninge i Europa

Omkring 340.000 flygtninge og migranter er kommet til Europa i år.

Det er næsten tre gange så mange som i samme periode sidste år.

Flest kommer fra Syrien efterfulgt af Afghanistan, Eritrea, Nigeria og Somalia.

De to vigtigste ruter er over Middelhavet til primært Italien eller Grækenland, eller landruten gennem Tyrkiet.

Kilde: EU's grænseagentur Frontex