Ophedet debat: - Det perfekte antal flygtninge er 0

Skal Danmark kun tage imod kvoteflygtninge, som fordeles gennem FN-systemet – og så ikke lade en eneste af de asylansøgere, som selv finder vej til Danmark, få asyl?

Den idé fra Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth satte brand i debatten her til aften, da politikerne diskuterede flygtningepolitik i NEWS-studiet.

Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten kaldte det ”en fuldstændig pinlig gratis omgang”.

Mens Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen så helt anderledes tilfreds ud, og kaldte det ”en god melding fra Venstre, som vi sagtens kan finde ud af”.

Vi har massive problemer allerede
Udmeldingen fra Marcus Knuth kom som svar på et spørgsmål om, hvor mange flygtninge Danmark egentligt kan tage imod:

- Lige nu tager vi 500 kvoteflygtninge gennem FN. Og lige nu har vi massive problemer med at få integreret de 15.000, der kom hertil sidste år. Så i første omgang ville det perfekte tal være nul, og så kunne vi begynde at integrere dem der allerede er her.

- Jeg siger ikke, vi skal tage nul. Vi skal tage kvoteflygtninge. Men for dem, der kommer illegalt til Danmark, burde tallet være nul. Så kunne vi i Folketinget afgøre, om vi skulle tage flere kvoteflygtninge, sagde Marcus Knuth.

Dansk Folepartis udlændingeordfører Martin Henriksen (tv) og Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth
Dansk Folepartis udlændingeordfører Martin Henriksen (tv) og Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth

-Det er vel ikke regeringens holdning i en situation, hvor der er flere mennesker på flugt end nogensinde siden 2. verdenskrig, og hvor der er så mange menneskers liv i fare, at Danmark skal sige: Hvad kan vi magte? Vi kan magte nul, tordnede Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten.

Danmark er enormt presset
Martin Henriksen mente til gengæld, at det lød som en god ide.

-Danmark er jo enormt presset. Vi har jo ghetto-områder, parallelsamfund i stor stil, problemer med en masse mennesker, der har en anden indstilling, til, hvordan samfundet skal indrettes og høj kriminalitet i nogle områder.  Jeg synes Danmark skal være et land, der hjælper. Men vi har så sandelig også en moralsk pligt overfor vores eget land, overfor vores egne, sagde han.

Vi har forpligtelser
Det førte til en debat om, hvad Danmark egentligt er forpligtet til.

-Jeg skal ikke sætte tal på, hvor mange flygtninge Danmark kan tage imod. Og det er der heller ikke nogen andre der kan. Heller ikke Venstre. Hvis vi skal overholde konventionerne, som vi underskrevet, fordi vi er en del af det internationale samfund, så skal vi hjælpe disse mennesker. Hvis ikke vi vil, hvem skal så hjælpe. Vi skal hjælpe i fællesskab. Den eneste løsning på de her ting er at lave fælles-europæiske aftaler om det her, sagde De Radikales gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen.

De Radikales gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen (tv) og Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt Nielsen
De Radikales gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen (tv) og Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt Nielsen

Martin Henriksen ville dog ikke acceptere, at hensynet til konventionerne skulle være vigtigere end ”hensynet til vores land” – og det fik Johanne Schmidt Nielsen til at minde om, hvorfor vi overhovedet har disse internationale konventioner:

-Konventionerne er fra 1951. Vi lavede den efter Anden Verdenskrig fordi vi oplevede, hvordan en lang række lande – blandt andet Danmark – sagde til de jødiske flygtninge: ”Uh, det er lidt irriterende. Vi gider ikke have Jer”. Så gik en masse lande i verden sammen og sagde: ”Hvis det sker igen. Hvis der er mennesker, hvis liv er i fare, fordi en stat for eksempel slår sin egen befolkning ihjel, så skal vi som verdenssamfund hjælpe”.

 

TV 2 sætter fokus på flygtningekrisen

TV 2 sætter hele torsdagen fokus på den massive flygtningestrøm mod Europa. På TV 2 News og tv2.dk vil vi dagen igennem bringe nyheder, baggrund og debat om den historiske krise. Klokken 22.23 sender vi på TV 2 en times tema om temaet båret af vores korrespondenter, som vi har sendt ud på otte forskellige brændpunkter.