Nyheder

Forældre: Vores børn respekterer ikke deres lærere

Børn skal have respekt for deres lærere, som de skal betragte som autoriteter i skolen. Det mener et stort flertal af forældre ifølge en ny Gallup-undersøgelse. Det skriver Berlingske.

Men virkeligheden i klasseværelserne er en anden. Knap hver fjerde forælder oplever nemlig ikke, at eleverne respekterer deres lærere. Den nytiltrådte undervisningsminister, Ellen Trane Nørby, er nu klar med en opfordring til forældre og børn om at udvise respekt for lærerens autoritet i skolen. Ifølge ministeren har forældrene et stort ansvar for, hvordan deres børn behandler og ser på lærerne.

- Der er behov for, at forældre signalerer over for deres børn, at børnene skal have respekt for lærerne og følge de retningslinjer, lærerne giver i skolen. Forældrene spiller en meget stor rolle. Hvis de over for deres børn taler skolen og lærerne ned, så forplanter det sig i børnenes syn på læreren som autoritet. Derfor ligger der et stort forældreansvar i at være med til at sikre, at klasserumsledelsen, trivslen og roen i klassen kommer til at fungere, siger Ellen Trane Nørby (V), der i juni blev udpeget til ny børne- og undervisningsminister.

Dårligere indlæring ved mangel på respekt

Ellen Trane Nørby understreger, at det kan gå alvorligt ud over børnenes skolegang, hvis læreren ikke har den nødvendige autoritet.

Ifølge Gallup-undersøgelsen er 97 procent af forældrene enige eller overvejende enige i, at det er vigtigt, at lærerne er autoriteter, som børnene har respekt for.

23 procent af forældrene er ifølge undersøgelsen uenige eller overvejende uenige i, at eleverne i deres børns klasser rent faktisk har respekt for lærerne.

Folkeskolen har et autoritetsproblem, mener professor Lars Qvortrup og uddyber:

- Lærerautoritet er en af de helt afgørende faktorer for, at børn overhovedet kan lære noget, og det er en afgørende forudsætning for folkeskolen. Lærerautoritet er ikke noget undertrykkende eller negativt, siger Lars Qvortrup, der er professor på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, og som tidligere dekan på DPU har beskæftiget sig med lærerautoritet.