Nyheder

Alle religiøse omskæringer skal nu registreres

Debatten om omskæring af drengebørn er i dag ofte præget af modstridende påstande om, hvor mange børn der bliver omskåret, og hvor mange der efterfølgende oplever komplikationer.

Nu skal et nyt register for første gang forsøge at skabe klarhed om netop de spørgsmål. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Afdelingen for Sundhedsdokumentation under Statens Serum Institut, SSI, er i gang med at etablere et register for rituelle omskæringer af drengebørn, der netop skal kortlægge omfanget af omskæringer herhjemme.

Ved indberetninger om omskæringer skal det nu oplyses, om indgrebet er klinisk eller religiøst betinget, og om det er foretaget af en læge eller under opsyn af en læge, som er de to muligheder, der er for omskæring i Danmark. Registret mangler endnu den endelige godkendelse fra datatilsynet, men det forventes at stå klar inden årets slutning.

10 til 15 omskæringer af jødiske drenge årligt

Håbet med det nye register, som den tidligere regering tog initiativ til at få lavet i 2013, er at kunne kvalificere omskæringsdebatten, fortæller Henrik Mulvad Hansen, der er sektionsleder i afdelingen for Sundhedsdokumentation på SSI.

- Det er et ønske om mere viden om et lille, men ret kontroversielt område, hvor indgrebet ikke er klinisk betinget. I Sundhedsdokumentationens registreringer har vi ikke tidligere skelnet mellem de to former for omskæring, og derfor har vi ikke kunnet følge op på, om der ofte opstår eventuelle sundhedsmæssige komplikationer efter de rituelle indgreb. Et register vil kunne tilføre mere konkret viden på området.

Ifølge tidligere overrabbiner Bent Lexner er der årligt 10 til 15 omskæringer af jødiske drenge i Danmark, hvoraf han foretager størstedelen. 

- De omskæringer fører vi i forvejen selv journal over, og derfor ser jeg intet problem i et nyt register. Det er udmærket at finde ud af, hvad der foregår, og hvem der foretager omskæringerne.

Register er fint - hvis det er objektivt

Talsmand for Det Islamiske Trossamfund i Danmark, Imran Shah, finder det interessant, hvorfor man vil skelne mellem de forskellige typer af omskæringer og tror, flere vil opfatte det som problematisk, at man dermed begynder at registrere folk på baggrund af deres religion. Men et register er fint, så længe det styres af mennesker, der er objektive i deres holdning til rituelle omskæringer. 

- Hvis registret bliver et politisk redskab til at fremme et forbud, så er det ikke en god idé. Derudover er jeg spændt på, hvordan registreringerne skal foregå, og hvordan man får fat i dem, der enten ikke vil indberette omskæringen eller får det gjort i udlandet. Der er et gråzoneområde, som kan være med til at skævvride registrets data, siger han og tilføjer, at omskæringen af muslimske drenge altid udføres af læger.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, var med til at presse på for at få en kortlægning af den rituelle omskæring i Danmark, og hun er spændt på at se, hvordan registret kommer til at fungere i praksis.

- Der er forskellige beretninger om ulemper og ricisi ved omskæring, heriblandt grufulde beretninger. Jeg ønsker ikke, at man omskærer drengebørn, og registret kan måske få flere til at se, at det er forkert.”