Nyheder

Politisk flertal udenom regeringen: Vil have åbenhed om Irak-krigen

Liberal Alliance og en samlet rød blok ønsker mest mulig indsigt i det arbejde, som Irak-kommissionen nåede at udføre. Materialet står til at blive overdraget til Rigsarkivet, hvor det tidligst bliver tilgængeligt om to årtier. Det skriver Dagbladet Information.

 Der tegner sig nu et politisk flertal på Christiansborg for åbenhed omkring det arbejde, som Irak- og Afghanistankommissionen nåede at udføre, før regeringen nedlagde den. Selv om Liberal Alliance fortsat støtter, at kommissionen nedlægges, ønsker partiet åbenhed om det arbejde, der indtil nu er udført.

 - Jeg kan ikke se, hvorfor der ikke skulle være åbenhed omkring det, siger Liberal Alliances udenrigsordfører, Mette Bock, til Dagbladet Information.

 Hun understreger dog, at der kan være 'helt exceptionelle forhold', som taler imod åbenhed:

- Hvis der er meget gode argumenter for, hvorfor man ikke skal, så må man jo komme frem med dem.

 Mandag skrev Information, at de mange tusindvis af dokumenter, som er indgået i den nu nedlagte kommissions arbejde, står til at ende i Rigsarkivet. Justitsministeriet oplyser, at

"Irak- og Afghanistankommissionens arkiver, dokumenter og data vil blive behandlet efter arkivlovens regler om bevaring af offentlige arkivalier".

 I udgangspunktet betyder det, at arkivenhederne tidligst vil blive tilgængelige, når de er 20 år gamle. Og hvis der er særlige omstændigheder som f.eks. hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, vil fristen kunne være endnu længere.

 Dermed kan offentlighedens indsigt i det arbejde, kommissionen nåede at udføre, samt de dokumenter, som den behandlede, umiddelbart have lange udsigter.

Flertal for åbenhed

Politisk er der dog flertal for mest mulig åbenhed omkring kommissionens arbejde. En samlet rød blok bakker således ligesom Liberal Alliance op om, at materialet bliver offentligt tilgængeligt med respekt for personfølsomme oplysninger eller andre sikkerhedshensyn.

 - Det, der kan være åbenhed om, det skal der da være åbenhed om, når vi nu ikke kan få lov til at lade kommissionen gøre sit arbejde færdigt, hvilket ville være det bedste, siger Socialdemokraternes forsvarsordfører, Henrik Dam Kristensen.

 Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) er af samme opfattelse:

 - Det er klart bedre end ingenting. Jeg forstår så ikke logikken i, at LA ikke bare lader kommissionen gøre sit arbejde færdigt. De fleste af pengene er allerede brugt, og der mangler ikke så meget arbejde, så jeg synes, det er en halv løsning, men det er da bedre end ingenting.