Nyheder

Undervisning med facebook og twitter: - Man får skabt mere interaktion i klassen

Skive Handelsskole er en af de uddannelsesinstitutioner i landet, der har taget positivt imod den digitale bølge. I stedet for regler og kontrol i forhold til, hvordan du må anvende de sociale medier, så har skolen valgt at inddrage de sociale medier i undervisningen.

Alle elever får fra første skoledag oprettet en twitterprofil. Klasserne har hvert deres hasttag, eksempelvis ”3A” eller ”1B”, som læreren og eleverne anvender, når de kommunikerer sammen internt. Ifølge Lene Baake, der underviser i tysk og afsætning og international økonomi, har integreringen af de sociale medier i undervisningen medført mere engagerede og motiverede elever.

- Man får skabt mere interaktion i klassen.  Fra at have en lærer, der taler med én af eleverne ad gangen, så kan man få skabt nogle flere kommunikationsveje internt i klassen. Eleverne kan kommunikere med hinanden, følge nyhedsmedier og spørge eksperter til råds, siger Lene Baake til TV 2.

Fra at have et lukket klasserum med fire vægge og bøger, så åbner Skive Handelsskole op for den store verden.

Screendump af Lene Baakes twitterprofil

Sådan fungerer det i praksis

Eleverne anvender alle et fælles hashtag, når de kommunikerer sammen. De kunne eksempelvis være #3Atysk eller #2Bfysik. Dermed kan alle elever følge med i en fælles samtale på twitter.

Lene Baake har selv anvendt twitter i sin undervisning i e-handel, hvor eleverne via twitter fik mulighed for at stille spørgsmål til en amerikansk ekspert i e-handel.

Ifølge Lene Baake er det kun fantasien der sætter grænser for, hvordan man kan anvende twitter.

- Hvis man havde samfundsfag, så kunne det være oplagt at klassen tweetede med en politiker i undervisningen.

En anden succeshistorie var da en klasse blev undervist digtsamlingen ”Delfiner er søde” af Kasper Anthonie.

- Eleverne stillede direkte spørgsmål til digteren på twitter. De havde simpelthen så meget engagement og lyst til at deltage, siger Lene Baake.

Når der bliver vist film i klassen, anvender læreren og eleverne twitter til at kommentere på effekter, lyssætning og dramaturgi i filmen.

Udover twitter er handelsskolen også flittige brugere af opkaldstjenesten Skype, hvor det er muligt at holde videoopkald over nettet. Skolen opfordrer også eleverne til at være aktive på facebook, hvor de kan følge og kommentere politikere og nyhedsmedier.

Du kan læse mere om projektet med at anvende sociale medier i undervisningen her eller se nedenstående video her:

Får den stille elev til orde

Når man anvender sociale medier, så får også den stille elev mulighed for at komme på banen.

- Man får flere elevtyper i spil. Det er min erfaring at de stille elever har lettere ved at deltage i undervisningen, når de har mulighed for at gå til tasterne.

Et knæfald for den digitale bølge

Lene Baake indrømmer, at der er tale om et knæfald for den digitale udvikling, men hun ser flere fordele en minusser ved at anvende de sociale medier i undervisningen.

- Mange var også skeptiske, da bogen kom frem som medie. Her frygtede man, at folk ville glemme information. Vi ser klart flest fordele ved at anvende de sociale medier i undervisningen.

Her ses et eksempel på et tweet, som Lene Baake har skrevet til en 2.g klasse. 

På Herlufholms Kostskole har man vedtaget, at det er op til læreren at bestemme, om der skal bruges computer i undervisningen.

- Under ingen omstændigheder, med ganske få undtagelser, bruger vi facebook i undervisningen. Vi forsøger at styre det ved at være opmærksom på eleverne. Vi styrer det ved at lave en undervisning, der er så interessant, at eleverne følger med, siger Jørgen Hvidtfeldt, leder på Herlufholms Kostskole.

Hverken mobiltelefoner eller computere må være fremme i undervisningstimen, og bliver de opdaget, så bliver de inddraget.

- Lærerne stikker hånden frem og inddrager mobilen, derefter kan eleverne hente dem efter skoletid.

På Herlufholm Kostskole ser man computere i undervisningen som en hæmsko.

- I mange fag er der ikke noget at bruge computeren til, der er den kun et distraktionsmoment.

Forsker: Digitale medier stjæler koncentration

Dorte Ågård, Ph.d. forsker ved Århus Universitets Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, mener, at man er blevet bedre til at tage bladet fra munden og erkende, at computere, telefoner og tablets stjæler elevernes opmærksomhed i undervisning.

- Vi er indenfor de sidste år blevet villige til at diskutere de utilsigtede konsekvenser ved brugen af computere i undervisningen, siger hun til TV 2.

Ifølge Dorte Ågård, der har forsket i de unges medievaner i undervisningen, så opstår det største problem netop når studerende ikke når til fordybelsen, fordi de følger med i notifikationer og opdateringer på de sociale medier.

- Hvis man ikke kommer i dybden med tingene, så er det kedeligt. Så når man aldrig at finde ud af, hvad der egentligt at spændende ved det, som man arbejder med.

- Mange elever de når ikke ned i den dybde, hvor man bliver optaget af tingene. 

Gymnasier i Hovedstadsområdet med moderat tilgang

TV 2 har tidligere torsdag talt med Øregaard Gymnasium nord for København. Her var der i begyndelsen af timerne forbud mod, at eleverne havde deres computere oppe.

Eleverne selv synes, at de har fået bedre mulighed for at koncentrere sig i timerne. 

På Ørestad Gymnasium på Amager vedtog man på et tidspunkt at forbyde facebook. Gymnasiet er dog ikke kendt for at være teknologiangste, men alligevel besluttede de på skolen at udelukke eleverne fra brugen af facebook i skoletiden for et par år siden. Men rektor Allan Kjær Andersen måtte indse, at et forbud ikke er vejen frem.