Nyheder

FN-rapport: Der er kommet mere racisme i Danmark

FN’s Racediskriminationskomité har fredag offentliggjort en ny rapport, der fastslår, at diskrimination og fremmehad i stigende grad finder sted i Danmark. 

Komitéen har til formål at undersøge staternes overholdelse af forpligtelserne i den internationale konvention, der handler om afskaffelse af alle former for racediskrimination.

Ifølge komitéen har man op til valget, der senest skal afholdes i september 2015, set øget diskrimination, fremmedhad og politisk propaganda mod personer, der ikke er danske statsborgere. 

Racistiske indlæg er bekymrende

Komitéen skriver i rapporten, at den er bekymret over racistiske publikationer i medierne, både de digitale og aviserne, samt den stigende frygt for islamisering efter terroranslaget i København den 14. og 15. februar 2015. 

Komitéen påpeger også, at der finder en stigmatisering af romaer sted i Danmark. 

Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) udtalte i forbindelse med rapporten: 

- Jeg hæfter mig ved, at Komitéen blandt andet har rost etableringen af anti-diskriminationsenheden i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og regeringens beslutning om at udarbejde en årlig rapport til Folketinget om menneskerettigheder i Danmark.

- Der bliver gjort meget for at bekæmpe racediskrimination i Danmark, men det er altid godt at blive set efter i sømmene, så vi kan sikre en endnu bedre indsats.

Baggrund for komitéen 

Danmark indsendte sin seneste rapport til FN-komitéen i juni 2013, og den danske FN-ambassadør i Genève var til eksamen i komitéen i sidste uge. 

Det er på den baggrund, at FN-komitéen nu har offentliggjort sine anbefalinger til den danske regering. FN-komitéen gennemgår hvert fjerde år situationen i medlemslandene. Også internationale NGO'er har adgang til at komme med anbefalinger til de enkelte lande.

Alternativet: Strukturel racisme

Ifølge Uzma Ahmed Andresen, integrationsordfører for Alternativet, har tonen i debatten en stor betydning, for eksempel når folk med anden etnicitet end dansk søger arbejde.

- Der er et stort flertal i Danmark der tror på, at det debatten siger om ”brune” mennesker i Danmark, det er rigtigt. Og derfor kommer der strukturel racisme. Ali kan ikke få en praktikplads. Men hvis Ali ringer og siger, han hedder Peter, kommer han til samtale på praktikstedet. Debatten er altså en hindring for, at man kan komme ud og bruge sine ressourcer, siger hun til TV 2.

Alternativet mener, at der skal være bedre mulighed for at klage over diskrimination.

- Det er meget svært i dag. Men man skal også vide noget mere om, hvor man kan klage over det her. Der skal være mennesker man kan gå til og få at vide, hvor man kan klage. Og så skal vi have holdningskampagner, der sætter fokus på ”dem” og ”os". Det skal vi ud over i dagens Danmark, siger Uzma Ahmed Andresen.