Så vild overvågning søsatte politiet i jagten på attentatmanden

16x9
I kølvandet på skudangrebene i København blev der både aflyttet telefoner, masseovervåget mobiltelefoner og brugt sociale medier i politiets eftersøgning af Omar Abdel Hamid El-Hussein. Foto: Scanpix

Det var bestemt ikke små midler politiet tog i brug i jagten på attentatmanden bag skyderierne i København, Omar Abdel Hamid El-Hussein. Det afslør

Det var bestemt ikke små midler politiet tog i brug i jagten på attentatmanden bag skyderierne i København, Omar Abdel Hamid El-Hussein.

Det afslører den 143 sider lange evaluering af myndighedsindsatsen i forbindelse med angrebet på Krudttønden og Københavns Synagoge den 14. og 15. februar, der onsdag blev offentliggjort af Justitsministeriet.

Af redegørelsen fremgår det således, at politiet ikke alene søsatte en masseovervågning af mobiltelefoner, men også overvågede de sociale medier, aflyttede telefoner og benyttede sig af TV-overvågning.

TV 2 giver dig her et overblik over politiets eftersøgningsmetoder under forløbet.

Masseovervågning af mobiltelefoner
Ifølge rapporten blev der i forbindelse med efterforskningen af sagen indhentet udvidede teleoplysninger for gerningsstederne og andre områder, som politiet vurderede var relevante.

Udvidede teleoplysninger er oplysninger om, hvilke telefoner eller øvrige kommunikationsapparater indenfor et afgrænset område, der sættes i forbindelse med andre telefoner eller kommunikationsapparater.

Det vil sige, at politiet indhentede oplysninger om alle telefoner, der blev benyttet i nærheden af gerningsstederne, eller andre områder, hvor Omar Abdel Hamid El-Hussein havde opholdt sig.

Aflytning af mobiltelefoner
Af redegørelsen fremgår det, at der blev etableret aflytning på den mobiltelefon, som Omar Abdel Hamid El-Hussein brugte til at ringe efter den taxa, som kørte ham til Krudttønden den 14. februar. Der blev desuden indhentet historiske brugsoplysninger om telefonen.

Aflytningen gav imidlertid ifølge rapporten intet resultat, da nummeret ikke var blevet anvendt efter aflytningen blev sat i værk. De historiske oplysninger gav ligeledes heller ikke resultat, da der var tale om en helt ny telefon.

Det samme gjorde sig desuden gældende for en mobiltelefon, der lå i bagagerummet på den personbil, som gerningsmanden stjal og benyttede i sin flugt fra Krudttønden.

Overvågning af internet og sociale medier
Rapporten afslører også, at PET’s såkaldte Open Source-enhed OSINT efter det første skudangreb fokuserede på at overvåge kendte profiler og fora på de sociale medier, her særligt Facebook.

Da gerningsmandens identitet på dette tidspunkt stadig var ukendt, blev der blandt andet søgt efter oplysninger, der kunne hjælpe med identificeringen. Der blev også søgt efter personer og grupper, der hyldede skudangrebene og opfordrede til lignende gerninger.

Da Omar Abdel Hamod El-Husseins identitet blev kendt, påbegyndte PET målrettede søgninger på hans adfærd på internettet. Efter identifikation af hans email-adresse førte dette til, at PET kunne identificere hans Facebook-profil.

Her kunne man konstatere, at der på Omar Abdel Hamid El-Husseins profil cirka fem minutter inden skyderiet ved Krudttønden var blevet lavet en opdatering via hans telefon.

I forbindelse med efterforskningen blev der desuden indhentet en såkaldt IP-log for hjemmesiden www.krudttonden.dk. En IP-log er en besøgslog, der indeholder oplysninger om, hvilke IP-adresser, der har besøgt hjemmesiden. Indhentning af loggen var et led i politiets forsøg på at identificere gerningsmanden.

TV-overvågning
Af redegørelsen fremgår det, at en observatør fra PET og videoefterforskere fra Københavns Politi i løbet af eftersøgningen opholdt sig i Mjølnerparkens boligforenings videoovervågningslokale.

Her blev det klokken 04.44 den 15. februar bemærket, at en person, der svarede til signalementet af gerningsmanden, som han så ud, da han klokken 16.38 dagen før forlod Mjølnerparken, nu befandt sig foran en opgang samme sted.

Omar Abdel Hamid El-Hussein blev efterfølgende skygget af observatører, der underrettede Politiets Aktionsstyrke. Aktionsstyrken tog kontakt til gerningsmanden, da han skjulte sig ved en opgangsdør på Svanevej. Under en efterfølgende skudveksling blev han dræbt.