Nyheder

Forsker: Facebook og Snapchat er Det Vilde Vesten for skolebørn

Det er langt fra utænkeligt, at de sociale mediers indtog på danske børneværelser er medvirkende til, at stadig flere skolebørn mistrives i hverdagen. 

Sådan lyder det fra Pernille Due, forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed. Hun har været med til at udarbejde Skolebørnsundersøgelsen 2014, der udkom torsdag. 

Rapporten viser bl.a., at antallet af børn, der tit er kede af det, er steget voldsomt siden 2010. Samme billede tegner sig, når eleverne har svaret på spørgsmål om ensomhed og livstilfredshed. 

Det er især teenagepiger på 13 og 15 år, hvor flere i dag har ondt i sjælen end tidligere. 

- De sociale relationer har forandret sig meget. Den er ikke i samme grad fysisk som tidligere, men foregår hovedsageligt på internettet. Vi ser især hos pigerne, at der er flere, som ikke har nære venner af samme eller modsatte køn at tale fortroligt med. Det er blevet sværere for dem at skabe et netværk, og udbredelsen af sociale medier kan være en medvirkende årsag, siger Pernille Due til TV 2. 

Det Vilde Vesten 

Pernille Due understreger, at det stadig er for tidligt at komme med konklusioner på, hvorfor resultaterne i undersøgelsen peger i en negativ retning - dertil er der stadig for lidt forskning på området. 

Det står dog klart, at digitale fora som Facebook, Instagram og Snapchat har ændret måden, unge kommunikerer på, og at virtuel mobning er et voksende problem. 

- Man kan sige, at de sociale medier er som Det Vilde Vesten for unge, for de står uden hjælp. De professionelle voksne er ikke trænet på området, og vi andre kommer først på Facebook, når de unge har sluppet det. Derfor ved vi ikke, hvad der foregår, og vi kan heller ikke hjælpe dem til at forstå det specifikke kodeks. Det gør, at børnene bliver sårbare, siger Pernille Due. 

Råd: Vis interesse 

Der er imidlertid råd at hente, hvis man som forælder er bekymret for sit barns humør og udvikling. 

For selvom det er vigtigt at give unge mennesker plads til at udfolde sig, er det ifølge Pernille Due en god idé at følge med fra sidelinjen. 

- Det vigtigste er, at man spørger, virker interesseret, og at man er der, når ens barn vil dele noget. Man skal spørge ind til de sociale medier, men samtidig respektere, at det er deres sfære, siger Pernille Due. 

Skolebørnsundersøgelsen 2014

I 2014 blev Skolebørnsundersøgelsen gennemført for 9. gang.

4.500 elever i femte, syvende og niende klasse fra skoler i hele Danmark har deltaget i undersøgelsen, som gennemføres hver fjerde år.

Undersøgelsens fund er i rapporten opdelt i følgende overordnede temaer:

Helbred

Mental sundhed

Sociale relationer

Sundhedsadfærd

Skoletrivsel

Social ulighed