Nyheder

Overblik: Her er Skats største øv-sager

SKAT har efter endnu et nederlag udsigt til en større milliardregning. Den seneste sag kommer bare få uger efter, at det kom frem, at SKAT ad flere omgange blev advaret om, at der var rod i håndteringen af de skatterefusioner, som menes at have kostet den danske statskasse 6,2 milliarder kroner.

Sagerne er bare de seneste i rækken af møgsager fra SKAT, der har været i strid modvind de seneste år - både på grund af de omstridte ejendomsvurderinger, men også en lang række andre forhold hos SKAT har været sat under mediernes søgelys.

TV 2 giver dig her et overblik over de mest markante sager:

2. november 2015

Et ukendt antal danskere har ved en fejl fået op- eller nedskrevet deres gæld til det offentlige. Det skyldes en systemfejl i det skandaleombruste it-system EFI.

Ifølge Skats inddrivelsesdirektør er fejlkilden fundet og rettet, og man arbejder "på højtryk" for at rette op på fejlen. Der er intet overblik over, hvor mange der er ramt. 

For eksempel opdagede en kvinde pludselig, at hendes gæld til det offentlige var steget med 625.000 kroner - uden nogen forklaring. Hun klagede og fik medhold i, at der var sket en fejl.

13. oktober 2015

Et fradrag for grundforbedringer, der ikke er blevet håndteret korrekt, har skabt kaos hos Skat. Her har man endnu ikke overblik over problemets omfang og er ikke engang sikker på, at de kan identificere boligejerne, der er blevet opkrævet forkert.

Skat blev allerede tilbage i 2010 blev gjort opmærksom på at deres it-system ikke har styr på den bestemmelse, men Skat har stadig ikke fået rettet helt op på fejlen i deres it-system.

18. september 2015

Efter en række kapitalfonde og virksomheder i udlandet har anklaget Skat for at have krævet for høje skatter af renter og udbytte, erkender Skatteministeriet den 18. september, at der i flere tilfælde er krævet for høj skat af renter.

I blot en enkelt sag skal Skat tilbagebetale 110 millioner kroner plus renter, fordi de i årene fra 2006 til 2008 har krævet 1 milliard kroner i rentekildeskat fra et selskab i udlandet. Med flere sager på vej betyder fejlen derfor en milliardregning til staten.

26. august 2015

SKAT oplyser den 25. august, at man har anmeldt mistanke om økonomisk kriminalitet for 6,2 milliarder kroner til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kaldet Bagmandspolitiet.

Dagen efter kan Finans.dk på baggrund af en rapport fra Intern Revision under Skatteministeriet fra 2013 afsløre, at SKAT ad flere omgange er blevet advaret om, at der var rod i håndteringen af de skatterefusioner, der ligger bag milliardsvindlen.

Ifølge rapporten har SKAT fået fem advarsler i den røde kategori, der karakteriseres som 'et kritisk problem, der omgående bør vurderes af den ansvarlige direktør'.

22. maj 2015

Dagbladet Politiken kan på baggrund af en redegørelse fra Skatteministeriet til Folketingets Ombudsmand afsløre, at SKAT bevidst har nedprioriteret klagesager fra boligejere, der har betalt for meget eller har udsigt til at betale for meget i ejendomsskat.

Beslutningen er blevet truffet til trods for den tidligere skatteminister Mortens Østergaard (R) forsikrede, at SKAT ville tage sagerne op, hvilket blandt andet betød, at grundværdierne skulle sættes ned i et område, når de var blevet underkendt.

Direktøren for SKAT Jesper Rønnow Simonsen forklarer i den forbindelse over for TV 2 News, at beslutningen skyldes ressorucemangel. 

29. marts 2015: Skat afviser at rette fejl i boligskat

Op mod 15 beboere i Hørsholm har fået vurderet deres grundværdier for højt af Skat, hvilket blev slået fast af et vurderingsankenævn. Alligevel afviser Skat blankt boligejernes klager. 

Det skriver Politiken. 

- Vi mener, at betingelserne for at få genoptaget vurderingen ikke er opfyldt.

Sådan skrev Skat i slutningen af marts til en gruppe grundejere i Hørsholm, der havde bedt om at få deres vurderinger genoptaget, efter at en ankeinstans havde slået fast, at Skat havde sat grundværdierne i området 43 procent for højt.

Artiklen fortsætter under klippet

Læs også: Overblik: Forstå skatteballaden på 5 minutter

Nogle af beboerne havde direkte henvist til en afgørelse om en konkret ejendom, som Vurderingsankenævn Nordsjælland havde truffet i november 2013. Her slog nævnet fast, at "prisen pr. m2 for det område, hvor klagers ejendom er beliggende, er ansat for højt." Dermed er Skat forpligtet at nedsætte vurderingerne for alle ejendommene i området.

Men Skats medarbejder undlod bevidst at læse afgørelsen, fremgår det af svaret. I stedet fandt han på en urigtig forklaring om, at det kunne være ejendommens placering ved en jernbane, der havde udløst ankenævnets nedslag i grundværdien, skriver Politiken.

26. marts 2015: It-fejl koster Skat milliardbeløb

Statskassen er i 2013 og 2014 samlet gået glip af 2,2 mia. kr. pga. et fejlramt it-system. 

Skats medarbejdere er nemlig ikke automatisk blevet gjort opmærksomme på, når en borgers gældspost er ved at være forældet. Det har medført, at en række skyldnere fejlagtigt har sluppet for at betale deres restgæld.

Fejlene har betydet, at Skat-medarbejdere manuelt har måtte gennemgå to millioner fordringer. Men det har altså langt fra været tilstrækkeligt.

Skat vurderer imidlertid, at det reelle tab er væsentligt mindre end 2,2 mia. kr. Det skyldes, at mange af skyldnerne uanset hvad ikke havde været i stand til at betale af på gælden.

Benny Engelbrecht har allerede bedt om en tilbundsgående undersøgelse af det såkaldte EFI-system, så der bliver rettet op på fejlen.

- Vi er nødt til at komme helt til bunds i problemerne og finde løsninger, der virker. Samtidig vil jeg godt understrege, at vi har lært af fortidens fejl, så vi fremadrettet vil arbejde grundlæggende anderledes med at udvikle it-systemer i Skatteministeriet, siger skatteministeren.

26. marts 2015: Indhentning af oplysninger underkendes af EU

SKAT har gennem flere år indhentet teleoplysninger på et ukendt antal danskere for at finde ud af, om de skulle betale skat i Danmark.

Men den praksis underkendes nu af EU.

Ikke alene er praksis efter alt at dømme i strid Menneskerettighedskonventionen og EU’s charter om grundlæggende rettigheder – der begge beskytter retten til privatliv. Den er muligvis også i strid med hele to EU-direktiver.

Sådan lyder vurderingen i et hidtil hemmeligholdt dokument, som et kontor under EU-Kommissionen har sendt til Skatteministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Skatteministeriet har mørklagt dokumentet, fordi ministeriet vil fremsætte et lovforslag i oktober i kølvandet på brevet, men TV 2 har i stedet fået aktindsigt direkte hos EU-Kommissionen.

Søren Sandfeld Jakobsen, professor og Ph.d ved Juridisk Institut ved Aalborg Universitet, siger om brevet, der er et såkaldt uformelt svar – og altså ikke juridisk bindende:

- Skal man sige det meget simpelt, så underkender Kommissionen den danske praksis, siger Søren Sandfeld Jakobsen.

8. februar 2015: Skat ignorerer dansk skattely i Schweiz

En historisk skandale oprulles, da et internationalt konsortium af journalister afslører, at den multinationale bank HSBC i 2007 havde skjult 666 mia. kr. for private kunder i deres schweiziske afdeling.

Oplysningerne blev lækket tilbage i 2009, da en tidligere it-medarbejder i banken kopierede data og dokumenter og overdrog dem til myndighederne.

Men selvom Skat var klar over, at listen med potentielle skattesyndere eksisterede, undlod man i seks år at bede om at få den udleveret. Det til trods for at myndigheder i lande som Belgien, Frankrig, Storbritannien og Grækenland i samme periode inddrog restskat for et større milliardbeløb. 

Ifølge Politiken havde 314 kunder med tilknytning til Danmark placeret 4,8 mia. kr. i HSBC i årene 2005-2007. 

Forældelsesloven for sådanne sager er på ti år, hvorfor Skat risikerer at måtte skrinlægge en lang række evt. søgsmål. 

Benny Engelbrecht blev torsdag den 26. marts grillet om sagen i et samråd i Folketinget.  

24. september 2014: Hård kritik af Skat i Kasi-sag

Seks medarbejdere i Skat bliver i 2013 genstand for en intern disciplinær undersøgelse i en sag om håndtering af en række private kontrolsager.  

Sagen afsluttes i september året efter, og forhørslederen, tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, konkluderer, at der er sket flere tjenstlige forseelser, og at den ene af forseelserne angår en "forvaltningsmæssig ulovlig disposition".

Blandt de krænkede er fotomodellen Camilla Vest, og erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen, der blev hovedrig ved at distribuere Pandora-smykker i Tyskland. 

Samlet set bliver der derfor tildelt fire disciplinære sanktioner; en advarsel, en irettesættelse og to sanktioner skærpes, idet to personer bliver overført til andet arbejde.

- Resultatet af de tjenstlige forhør viser, at der er sket alvorlige fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. Borgernes retssikkerhed er afgørende for tilliden til skattemyndighederne. Man skal kunne regne med, at man kan få en ordentlig og fair behandling, når man er i kontakt med os, udtaler Skats direktør Jesper Rønnow Simonsen i pressemeddelelsen.

I 2013 sendte Skat en personlig undskyldning til Jesper Nielsen, hvor man bl.a. kaldte behandlingen af ham for stærkt kritisabel, ulovlig og helt utilstedelig.

2012-2013: Fejl i ejendomsvurderinger

Ekstra Bladet afslører, at Skat i en årrække har lavet graverende fejl i en stribe ejendomsvurderinger.

I 2013 eskalerer skandalen, da Ekstra Bladet kan fortælle, at Kammeradvokaten allerede tilbage i 2012 fastslog, at Skat i årevis har handlet i modstrid med loven ved at forhindre boligejere i at få genoptaget sager om ejendomsvurderinger. 

Konkret drejer det sig om fradrag i grundværdien i forbindelse med forbedringer af boligen. Dermed skal op til 30.000 ejendomsvurderinger gøres om. 

Konsekvensen af Kammeradvokatens vurdering er, at Skat nu skal gennemgå samtlige sager fra de seneste ti år om fradrag for forbedringer. Ifølge Skat vil det tage 40 medarbejdere op til to år at gennemgå papirbunken på op til 30.000 sager.

Torben Bagge, ekstern lektor i skatteret på Aarhus Universitet, betegner det som en af de største forvaltningsskandaler nogensinde. 

- Det er endnu et eksempel på, hvordan det her med ejendomsvurderingerne har været misrøgtet i Skat, og hvordan det hele har sejlet, siger Torben Bagge til Ekstra Bladet.

2010-2014: Helle Thorning-Schmidts skattesag

BT skriver i juni 2010, at den nuværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) mand, Stephen Kinnock, ikke betaler skat i Danmark, men i Schweiz hvor han arbejder. 

I september samme år konkluderer Skat efter at have undersøgt sagen, at Stephen Kinnock ikke er skattepligtig i Danmark. 

Syv dage før Folketingsvalget i 2011 offentliggør BT afgørelsen i Thorning-Kinnock-parrets skattesag. Det får daværende skatteminister Thor Möger Pedersen (tidligere SF) til at bede om en redegørelse fra hhv. sin departementchef i Skat, Peter Loft, og direktør for Skat i København, Erling Andersen. 

De to redegørelser tegner et modstridende billede af forløbet, og der opstår mistanke om, at Peter Loft og daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) forsøgte at påvirke skattesagen. 

Efterfølgende hævder Ekstra Bladet, at man var blevet tilbudt den ni sidder lange afgørelse i skattesagen. Avisens chefredaktør, Poul Madsen, forklarer, at det var Troels Lund Poulsens spindoktor, Peter Arnfeldt, der henvendte sig til Ekstra Bladet med tilbuddet om redegørelsen. 

21. december 2011 nedsætter den tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) en Skattesagskommission, der skal undersøge, om der var ulovlig politisk indblanding i Stephen Kinnocks sag. 

I november 2014 falder afgørelsen. Sakttesagskommissionen har ikke kunnet opklare, hvem der lækkede skattesagen til BT. Til gengæld kritiserer kommissionen en række embedsmænd i sagen.

Selvom Troels Lund Poulsen frikendes af kommissionen, får den tidligere skatteminister alligevel en næse for sin rolle i sagen af et rødt flertal i Folketinget. Det sker i februar 2015.