Nyheder

Studerende: Universiteterne skal forny undervisningen

Universiteterne skal blive bedre til at nytænke undervisningen og dermed tilpasse sig den nye generation af studerende. 

Det mener Danske Studerendes Fællesråd (DSF). 

Udmeldingen kommer i kølvandet på en undersøgelse i Berlingske, hvor gennemsnittet af 1200 af landets lektorer og professorer siger, at de oplever en ringere faglighed blandt en stor gruppe af de studerende end tidligere.

-  Jeg synes, det er en forfejlet kritik. Det handler primært om, at studenterbefolkningen har ændret sig drastisk de seneste år. Og vi mener, det er en god ting, at der er forskellige typer af studerende, siger Yasmin Davali, formand for DSF, til TV 2 News. 

Tre af ti lektorer og professorer svarer samtidig, at de er blevet nødt til at ændre deres undervisning, så de fagligt svage studerende kan følge med. 

Kræver opgør med forelæsningskultur 

Yasmin Davali understreger, at det er problematisk, men hun mener, at det i lige så høj grad skyldes en forældet tilgang til undervisning på landets højere læreranstalter. 

- Jeg tror generelt, at universiteterne har været for dårlige til at tænke i nyudvikling, når det kommer til undervisningen, siger Yasmin Davali og uddyber. 

- Traditionelle forelæsninger er ikke nødvendigvis den bedste form for undervisning. Og der er desværre nok en tendens til, at man mange steder betragter det at tænke i nye baner som værende det samme som at sænke det faglige niveau. Men det er en forfejlet præmis, for det hænger ikke sammen.

DSF nævner bl.a. mere gruppearbejde, en bredere forskerdækning og bedre feedback til de studerende som punkter, der kan være med til at løfte niveauet blandt de studerende.  

- Men problemet er, at universiteterne ikke har nogen penge. Så alle de punkter, der kan gøre de studerende bedre, bliver desværre nedprioriteret, lyder det fra Yasmin Davali.