Nyheder

Kulturminister vil stoppe mandlig dominans i musikbranchen

Se Kulturen på NEWS på TV 2 PLAY

Kulturminister Marianne Jelved vil ikke længere se til, mens mændene dominerer den danske musikbranche

Det sker efter at Kulturen på NEWS i den seneste tid har kunnet fortælle, at det næsten udelukkende er mænd, der sidder på de ledende poster i musikbranchen. Mændene bestemmer både på pladeselskaberne, festivalerne og de regionale spillesteder, der er støttet af staten.

- Det er ikke natur, så derfor kan man godt kalde det et problem, siger kulturminister Marianne Jelved til Kulturen på NEWS.

Mandsdominansen i den danske musikbranche får nu ministeren til at gribe Ind. I den kommende musikhandlingsplan er hun er klar til at bede om indberetninger fra de regionale spillesteder for kønsbalancen hos de medarbejdere, som udvælger musikken og for kønsbalancen blandt de optrædende artister på spillestederne.

- Vi er fælles om at have en målsætning om at ændre på skævvridningen, men vi skal sørge for at sikre kvaliteten. Derfor forestiller jeg mig, at man beder spillestederne lave en beretning, hvor de redegør for, hvad har de gjort for at få kvindelige musikere ind og spille på spillestederne, og hvad har de gjort for at få kvinder ind i ledelsen på spillestederne, siger Marianne Jelved til Kulturen på NEWS

Kulturministeren fortæller, at hun allerede har drøftet indberetningerne med spillestederne, og at de er positive over for tiltaget.

Dorthe Hartmann, der er det eneste kvindelige bestyrelsesmedlem i spillestedernes brancheorganisation, Dansk Live, ser ligeledes positivt på tiltaget.

- Det er en god idé med kvantitativ data på det her område, men så er det også vigtigt at man tager alle spillestederne med, inklusiv honorarstøttede spillesteder. Tiltaget i sig selv kan ikke udligne skævvridningen mellem kønnene, men det kan give os et nuanceret debatgrundlag, hvorfra vi kan udbygge nogle praktiske initiativer, siger Dorthe Hartmann til Kulturen på NEWS

I den sidste musikhandlingsplan for 2012-2015, der blev udarbejdet under kulturminister Uffe Elbæk, var et af fokuspunkterne at få flere kvinder ind i rytmisk musik. Marianne Jelved skal have en ny plan klar inden for et år.

Der findes 19 regionale spillesteder i Danmark. På nuværende tidspunkt er det kun hos Radar i Aarhus, man har en kvindelig leder.

83% af sidste års udbetalinger fra Koda gik til mandlige artister, hvilket er et udtryk for at det primært er mændene, der bliver spillet på spillestederne og i radioen.

Hos DR, der står for størstedelen af den musik, der bliver spillet i radioen, har man lige nu ingen forpligtelser i forhold til køn. Men Marianne Jelved siger til Kulturen på NEWS, at hun gerne vil tage initiativ til at drøfte med DR’s ledelse, om de også kunne gøre noget i forhold til at udligne mandsdominansen i branchen. 

Hvad er Kulturen på NEWS?

Kulturen på NEWS er et program på TV 2 NEWS, der sendes hver torsdag klokken 18.10 I Kulturen på NEWS tages kulturen seriøst. Meninger brydes, kulturkampe udkæmpes og følelser foldes ud, når kunstnere og politikere, kunstmæcener og kulturkøbmænd, forskere og debattører mødes i TV 2 NEWS' kulturnyhedsmagasin.

Programmet vandt Årets Aktualitetsprogram 2012.  Nomineret til ArtBeat-prisen 2013 og Årets Aktualitetsprogram 2013.

Se Kulturen på NEWS på TV 2 PLAY