Store forskelle: Så meget koster dit barn

Der er stor forskel på, hvor meget kommunerne bruger på at få passet et barn i 0-5-års alderen.

En kortlægning af kommunernes udgifter til børnepasning i 2013 viser, at en typisk kommune bruger cirka 133.000 kroner om året pr. barn under tre år og 74.000 kroner pr. barn mellem tre og fem år. Det skriver Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA.

De dyreste kommuner bruger næsten 30 procent mere på at få passet et barn end de billigste. Og det kan der være flere forklaringer på, forklarer projektleder Jacob Seier Petersen fra KORA.

- Nogle kommuner benytter primært dagpleje til de mindste børn, og det er oftest billigere end daginstitutioner. Der er også forskel på de politiske prioriteringer i kommunerne. For eksempel når det gælder antallet af børn pr. pædagog, antal kvadratmeter pr. barn osv, siger Jacob Seier Petersen.

65 procents forskel på dyr og billig dagpleje

Der er størst forskel på kommunernes udgifter til dagplejen. Her brugte kommunerne med de laveste udgifter cirka 104.000 kr. eller derunder pr. barn i 2013, mens kommunerne med de højeste udgifter brugte cirka 171.000 kr. eller derover pr. barn.

De dyreste kommuner brugte dermed mindst 65 procent mere end de billigste på at få passet et barn i dagpleje. 

Den gennemsnitlige kommune brugte i 2013 cirka 75.000 kr. pr. 3-5-årige institutionsbarn. De ti procent af kommunerne, der brugte mindst, brugte cirka 66.000 kroner eller derunder, mens de ti procent af kommuner, der brugte mest, brugte cirka 84.000 kroner eller derover pr. barn.

På kortet nedenfor kan du se priser for børnepasning i vuggestuer og børnehaver i indekstal. Kortet er leveret af KORA.

I rapporten bliver udgifterne beregnet på baggrund af to metoder - Regnskabsmetoden og Takstmetoden. Der er tallene fra Regnskabsmetoden, der bliver anvendt i kortene.