Nyheder

Stærke billeder: Sådan bliver smågrise aflivet

Når smågrise skal aflives, tager landmanden dem ved bagbenene og slår dem hårdt mod gulvet. Det er fuldt lovligt og efter Fødevareministeriets Dyreværnsråds anbefalinger.

Men Dyrenes Beskyttelse og Enhedslisten kritiserer metoden, som ifølge dem er for usikker. Og nu er der dukket videooptagelser af proceduren op.

Det er dyreværnsorganisationen Anima, der har delt optagelser med skjult kamera fra tyske grisestalde på deres Facebook-side. Her ses landbrugsmedarbejdere aflive de små grise ved at slå dem i gulvet. Enkelte får to-tre slag, før de bliver smidt i en balje med de andre aflivede grise.

Sidst i videoen ses det, hvordan nogle af grisene stadig bevæger sig, efter de altså skulle være aflivet.

Formand for Landbrug og Fødevarer Svineproduktion, gårdejer Erik Larsen, kan godt genkende metoden på videoen.

- Det er nogenlunde den måde, vi gør det på i Danmark. Det er noget, vi opfatter som både hurtigt og smertefrit, hvis det udføres korrekt, siger han til tv2.dk.

Dyr må kun blive aflivet på denne måde af trænet personale.

- Aflivning af dyr er aldrig rart, men er de svage eller måske blevet klemt af soen, har vi pligt til at aflive dem. Det her er den mest humane metode, siger han videre.

Han vil ikke stå på mål for optagelser fra Tyskland med skjult kamera, og han vil heller ikke bedømme, om nogle af dyrene ser ud til stadig at være i live.

- Men der kan godt være nerver, der rører på sig, efter den er død, siger Erik Larsen.

Han fortæller, at Landbrug og Fødevarer og fødevareminister Dan Jørgensen (S) arbejder på at mindske dødeligheden i svineproduktionen, men at man ikke kan undgå at skulle aflive nogle af dyr, hvis de er syge eller svage.

Sådan er reglerne for aflivning af pattegrise

I dyreværnsloven står der i § 13:

Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om aflivning af dyr, herunder regler om slagtning og om forbud mod visse aflivningsformer samt regler om, at aflivning af visse større dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden autoriseret person.

Anbefalingen til landmændene lyder således:

- Den mest effektive metode til aflivning af pattegrise under 5 kg sker ved at slå dyrets hoved og nakke så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør omgående. Dyreværnsrådet anbefaler denne aflivningsmetode til pattegrise under 5 kg, da det ikke er sikkert for hverken grisen eller den, der foretager aflivningen, først at bedøve dyret med boltpistol.

Kilder: retsinformation.dk og Videncenter for Svineproduktion (Landbrug og Fødevare)