Nyheder

Forsvarer aflivning: Bedst at smadre smågrise mod gulvet

En stærkt omdiskuteret metode at aflive syge smågrise på, har fået Enhedslisten til en gang for alle at forsøge at sætte en stopper for praksissen. 

Det drejer sig om et tag i bagbenene og et hårdt sving ned i gulvet, så nakken brækkes og hovedet knuses. Kritikkere i Enhedslisten og Dyrenes Beskyttelse frygter, at grisene ikke dør med det samme. 

Men metoden bakkes op af Dyreværnsrådet, statens egen indsats på området. Det skriver Landbrugsavisen

Dyreværnsrådet har flere gange undersøgt sagen og har konkluderet, at metoden er forsvarlig. Det fremgår af et folketingssvar fra daværende justitsminister Lene Espersen i 2008. 

- Af Dyreværnsrådets udtalelse af 18. november 1998 fremgår, at det er rådets opfattelse, at hvis aflivningen af pattegrise sker med et enkelt slag, hvorved pattegrisens hoved og nakke slås så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør omgående, så er metoden dyreværnsmæssigt forsvarlig, skrev Lene Espersen.S

Samtidig anbefales metoden fortsat af Fødevarestyrelsen som den mest hensigtsmæssige og effektive metode til at aflive pattegrisene.

Sådan er reglerne for aflivning af pattegrise

I dyreværnsloven står der i § 13:

Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om aflivning af dyr, herunder regler om slagtning og om forbud mod visse aflivningsformer samt regler om, at aflivning af visse større dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden autoriseret person.

Anbefalingen til landmændene lyder således:

- Den mest effektive metode til aflivning af pattegrise under 5 kg sker ved at slå dyrets hoved og nakke så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør omgående. Dyreværnsrådet anbefaler denne aflivningsmetode til pattegrise under 5 kg, da det ikke er sikkert for hverken grisen eller den, der foretager aflivningen, først at bedøve dyret med boltpistol.

Kilder: retsinformation.dk og Videncenter for Svineproduktion (Landbrug og Fødevare)