Nyheder

GRAFIK: Sådan overfører rotter smitte til mennesker

En enkelt rotte kan bære rundt på op mod 55 sygdomme, der kan smitte videre til mennesker. Og de lodne gnavere er da også i langt de fleste tilfælde ubudne og frygtede gæster i vores hjem.

Gennem en lang karriere som rottekonsulent hos Naturstyrelsen er den nu selvstændige Peter Weile en af Danmarks førende rotteeksperter, og han nævner især én smittefare blandt de mange fra rotten, som man for alvor bør frygte.

- Rotter bærer rundt på en masse sygdomme, men der er én rygende pistol, og det er Leptospirose-bakterien (også kendt som Weils syge, red.), der især smitter gennem rottens urin. I en enkelt dråbe urin kan der være mange tusinde leptospire-bakterier, og bakterien kan smitte gennem intakt hud, forklarer Peter Weile.

Hvis man ikke får behandling kan man i værste fald risikere at dø af sygdommen på grund af nyre- og leversvigt, og dødeligheden blandt smittede mennesker menes at ligge på mellem 10 og 15 procent.

Heldigvis er bakterien meget følsom og dør, hvis den udsættes for udtørring. Indtørret rotteurin kan med andre ord ikke overføre smitte

I grafikken herunder kan du se en række eksempler på, hvilke smittefarer rotten bærer rundt på ved at klikke på de røde prikker.

Rottens smittekilder

Man bør være opmærksom på ekskrementer, urin og brune belægninger. Rotter udskiller omkring 50-60 ekskrementer i døgnet, og det er derfor forholdsvis nemt at se, hvis der er efterladenskaber fra rotter overalt. Ekskrementerne er fugtige i starten, men tørrer hurtigt ind. Selv når de er tørre, kan de udgøre en smitterisiko.

Problemet med rotteurin er, at det ikke kan ses med det blotte øje, men det kan lugtes. Når rotterne har været det samme sted i et stykke tid, vil lugten være meget gennemtrængende.

Skalpel-skarpe tænder

I sjældne tilfælde hænder det, at rotter bider og overfører smitte herved, og Peter Weile har i løbet af årene oplevet scenarier, der kan forskrække de mest hårdføre.

- Jeg har været ude for, at folk er blevet bidt, mens de sov om natten - og uden at de har vidst det, før næste morgen, hvor de så opdager, at de er blevet gnavet i. Rotter har skalpelskarpe tænder, så de kan snitte i din fod, uden at man lægger mærke til det. Det er sjældent det sker, og rotter bider som regel ikke, medmindre de er trængt op i en krog. Men så bider de dig også med 100 procents sikkerhed, hvis du ikke har en tyk handske på, siger Peter Weile.

Tegn på rotter

Rotter efterlader sig tegn. Hvis du ser eller hører tegn på rotter, så henvend til dig straks til kommunen. Så kan de stoppes i tide..

Lugt 

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og svinestald.

Ekskrementer 

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte eller brune, cylinderformede og ca. 6 mm . tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller 

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske, afgnavede træspåner.

Færdes rotter længe et sted indendørs, er der på bjæl­ker, gulve, vægge el. lign. afsat nogle fedtede, brune belægninger bestående af urin og kirtelsekreter. Det er veksler, som rotter orienterer sig efter.

Men oftest er det kun deres efterladenskaber, man ser, typisk deres ekskrementer.

Lyde 

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, husmår eller andre dyr, du har besøg af. Er der hvin og skrig, er det næsten sikkert rotter, men lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.

Kilde: Naturstyrelsen

Rottelov

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Fødevarer til både mennesker og dyr ædes eller inficeres. Kloakrør, husinventar, el-installationer og meget mere udsættes dagligt for an­greb. Derfor skal truslen fra rotterne tages seriøst.

Som husejer er man økonomisk ansvarlig for den del af kloakken, der befinder sig inde på egen grund. Et rotteangreb kan, hvis man ikke passer på, meget vel ende med femcifrede beløb til udbedring af skader. De økonomiske skader er dog ikke de værste. Rotten fører forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvor­af nogle endda er meget farlige.

Derfor skal den bekæmpes. Det siger loven. Og derfor har alle pligt til straks at meddele kommunen, hvis de opdager rotter.

Kilde: Naturstyrelsen