Nyheder

Efter 5000 år gør elgen comeback i Danmark, men...

Efter godt 5000 års fravær fra de danske skove og moser er verdens største hjort nu på vej tilbage til Danmark.

I foråret 2016 vil et dusin elge således blive sat ud i naturen sydøst for Aalborg - mere specifikt i Lille Vildmose, som udgør Danmarks største fredede landområde. Det skriver Jyllands Posten.

Et par tyre, et par køer og otte-ti kalve og kvier vil blive grundstammen til det, som med tiden forventes at blive en bestand på 30-40 elge i området.

- Elgene skal med deres appetit og evne til at færdes i vådt og blødt terræn bidrage til at sikre landskabets åbne karakter. I stedet for at bruge motorsav og maskinkraft vil vi hellere slippe naturkræfterne løs i skikkelse af store græsædende pattedyr, siger biolog Roar Poulsen, der er projektleder i Park og Natur i Aalborg Kommune, til Jyllands Posen.

Han understreger overfor TV 2 Nyhederne, at tilladelserne til at importere elge ikke er endeligt på plads endnu. Han håber og forventer, at de sidste tilladelser er faldet på plads på den anden side af nytår.

Planer om 30 kilometer hegn

De store dyr skal sikre moselandskabet i Lille Vildmose. Dyrene vil gøre vildmosen vildere og danne grundlag for en bredere variation af planter og dyr i det fredede område.

Elgene skal spise af beplantningen i op til tre meters højde. Det store dyr der kan veje op til 500 kilo, bliver hentet i fire svenske dyreparker. Det skal sikre, den genetiske variation på Lille Vildmoses kommende bestand af elge.

- Fra foråret 2015 og et års tid frem skal der sættes cirka 30 kilometer hegn, der vil omkranse et 2.100 hektar stort leveområde for elgene i det fredede terræn, hvor også krondyr og rådyr vil græsse. Til at begynde med vil vi etablere et hegn på få hektar, hvor de svenske elge kan vænne sig til terrænet i Lille Vildmose, siger Roar Poulsen til Jyllands Posten.

Elgen uddøde i Danmark for cirka 5000 år siden. I Sverige er der en elgebestanden på cirka 300.000 dyr.