Nyheder

Skattebombe: Din vandregning kan stige med 1.000 kroner om 30 dage

En stridighed mellem Skat og de danske vandselskaber kan udløse en ekstraregning for både forbrugerne og virksomhederne. Op mod fire millioner danskere kan se frem til en markant dyrere vandregning allerede til næste år, hvis der ikke gribes ind, lyder det.

De store danske vandselskaber er ramlet ind i en tvist med det danske skattevæsen, der ikke vil acceptere de milliard-afskrivninger, som vandværkerne har opereret med siden 2010. Vandværkerne har tabt alle sager i Landsskatteretten og vil nu sende regningen videre til forbrugerne, hvis ikke der gribes ind fra politisk hold, lyder det.

Som tingene ser ud lige nu, skal forbrugerne og de danske virksomheder forvente en stigning i vandregningen allerede til næste år - den 1. januar 2015, lyder meldingen fra de Brancheorganisationen Danva, der repræsenterer den danske vandsektor.

Danvas direktør, Carl Emil Larsen, siger til tv2.dk, at mellem tre og fire millioner danskere ser frem til en ekstraregning på op til 1.000 kroner og mere, hvis der ikke der gribes ind.

- Vi har ventet med at sende regningen videre, da vi havde håbet på, at nogen ville erkende, at der var sket en fejl, men det er ikke sket.

- Det, jeg har hørt, er, at regningen kommer til at stige op mod 1.000 kroner om året pr. familie, og det passer meget godt med vores egne prognoser, siger Danvas direktør.

Ifølge Carl Emil Larsen omfatter tvisten omkring 300 store vandselskaber rundt omkring i landet, hvor størstedelen slæber rundt på en ubetalt skattegæld til det offentlige - en  udskudt Skat, som revisionsselskabet Deloitte har beregnet til at være på omkring 25 milliarder kroner.

Tvisten opstod i forbindelse med vedtagelsen af vandsektorloven i 2009, der skulle sikre en vand- og spildevandsforsyning, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, og som skulle drives på en mere effektiv måde med en større gennemsigtig for forbrugerne.

Dengang blev de store danske vandværker, der hørte under kommunalt regi, omdannet til selvstændige aktieselskaber, ejet af kommunerne. I den forbindelse blev det ifølge Danva lovet fra politisk hold, at vandværkerne kunne opkræve penge af kunderne til fremtidige investeringer _ skattefrit. De blev altså lovet en indtægt, som de ikke skulle betale skat af, lyder det fra Carl Emil Larsen.

- Det, Skat har gjort sidenhen, er, at de ikke vil give de tilsvarende skattemæssige afskrivninger, som vandværkerne var blevet lovet. Selvom det er en båndlagt indtægt, der skal bruges på investeringer, vil Skat ikke lade vandværkerne trække indtægterne fra, siger han.

Nu kræver Skat, at vandværkerne betaler Skat af de milliardindtægter, de har haft siden 2010.

Tvisten med Skat har vandværkerne allerede tabt, da Landsskatteretten har givet Skat medhold i deres praksis. Derfor har Danva nu stævnet staten, siger brancheorganisationens direktør.

- Vi har stævnet staten, da man ikke har forholdt sig til, om lovgivningen var udformet efter de politiske intentioner, der var. Man har givet et løfte, man ikke har kunnet holde, siger Carl Emil Larsen til tv2.dk.

Derudover har Danva sendt et brev til skatteminister Benny Engelbrecht (S), hvor de opfordrer ham til at gribe ind.  Brevet kan du læse her

Det er usikkert, hvordan skattebyrden - ekstraregningen til Skat - kommer til at påvirke den enkelte forbruger, da det er forskelligt, hvordan de enkelte vandværker har valgt at afskrive de indtægter, som de har haft siden 2010.

Nogle vandværker har allerede skrevet ekstraregningen ud til forbrugerne og virksomhederne. De kunder kan se frem til en tilbagebetaling, hvis Danva vinder sagen mod staten, men de selskaber, der ikke har sendt regningen ud, vil gøre det med tilbagevirkende kraft, lyder det.

- Regningen skal betales allerede til næste år, og det vil ske med tilbagevirkende kraft. Det vil sige for årene 2010, 2011, 2012 og 2013, siger Carl Emil Larsen.