TEST DIG SELV: Kan du sætte komma?

Forud for forhandlinger om gymnasiereformen opstiller Venstre nu et hovedkrav om en national sprogstrategi, der umiddelbart mødes med bred politisk op

Forud for forhandlinger om gymnasiereformen opstiller Venstre nu et hovedkrav om en national sprogstrategi, der umiddelbart mødes med bred politisk opbakning, skriver Jyllands-Posten.

Strategien skal medføre et systematisk løft af niveauet i både dansk og fremmedsprog lige fra første skoledag i folkeskolen til sidste dag på universitetet.

Som et led i planen, skal elever og studerende sendes til udlandet for at lære fremmedsprog, og så skal de én gang for alle lære de kringlede danske kommaregler. Ifølge Socialdemokraterne er der universitetsstuderende, som ikke kan sætte kommaer korrekt. Her kan du teste, om du kan finde ud af at sætte kommaer. (Eksternt link til Dansk Sprognævn. Lange svartider kan forekomme.)

Også tyskfaget er der behov for ekstra fokus på, mener Venstre, som blandt andet vil frede faget for regeringens såkaldte dimensionering, som for nogle studier vil betyde et lavere optag af studerende.

Venstre foreslår desuden et obligatorisk internationalt studieophold på en til to uger for sproglige gymnasieelever samt nye eksamensformer i gymnasiet, hvor eleverne fra 1.g skal testes i grammatik.

Både Socialdemokraternes undervisningsordfører, Ane Halsboe-Jørgensen, og De Radikales Lotte Rod er positive.

Venstre ønsker også at indføre en særlig æresgrad, som skal tildeles de mest flittige studerende og fremgå af eksamensbeviset.