Nyheder

Rotteplage efter mild sommer

Rotteplage i Helsingør. Sidste år rykkede kommunens skadedyrsbekæmpere ud til rotteplagede boliger i Helsingør 1.626 gange. Men allerede per 14. november i år er antallet af besøg oppe på 3.204, og det menes at nå op på cirka 4.000 besøg, når året er omme.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Rotterne, som har haft glæde af en udsædvanlig mild sommer og en mild vinter, trænger ud af kloakstikledningerne under de privatejede grunde. Kommunens kloaknet er gennem årene blevet foret og sikret i en grad, så det ikke er muligt for rotterne at slippe ud ad den vej.Sagen er imidlertid en anden for de privatejede stikledninger, som ofte er slidt og fuld af sprækker, som rotterne kan slippe ud af, og derfor ses de nu på mange private ejendomme.

- Det er en stor stigning, men stadig ikke et rekordår. Vi har været oppe på endnu flere rottebesøg for fire fem år siden, siger miljøsagsbehandler Erik Månsson fra Helsingør Kommunes skadedyrsbekæmpelse.

Han kalder dog udviklingen for bekymrende.

- Vi har foreløbig givet mellem 20 og 25 påbud til private grundejere om at få lukket og renoveret deres kloakledninger, for et øget antal rotter over jorden udgør en sundhedsrisiko. Menneskelig kontakt med rotter er og bliver farlig, siger Erik Månsson.

På den baggrund advarer han boligejerne mod at tage for let på rottefaren.

- Der findes mange dyreelskere, som også ser med milde øjne på rotter, og, som det er set tidligere, ligefrem fodrer dem. Men når man lægger mad ud til fugle og andre dyr, lægger man også mad ud til rotterne. Det er ikke anbefalelsesværdigt, siger miljøsagskonsulenten. En kat og måske en hund kan i en vis udstrækning være et godt middel mod rotter, men kan også give anledning til et nyt problem:

- Hvis en kat har været i nærkontakt med en rotte og måske endda spist den, så bør ejerne være meget varsomme med selv at komme i nærkontakt med katten i et stykke tid efter, siger Månsson om faren for, at rottebakterier kan brede sig gennem vore kæledyr.

I Helsingør findes der anslået knap 120.000 rotter, og blot to rotter kan blive til 800 på et år. Men det er ikke kun et rottebid, der kan være livsfarlig. Skadedyrets tis udgør faktisk den største sundhedsmæssige risiko.

Der er en bakterie, leptospira, i urinen. Rotter småstrinter hele tiden, og hvis mennesker kommer i blot overfladisk kontakt med det, risikerer de at blive syge af bakterien - også hvis de blot rører ved genstande, som rotte har strintet på

Derfor er der grund til agtpågivenhed, hvis rotterne dukker op omkring og måske endog inde i huset.