Nyheder

Op til 15 hjertelæger på Riget risikerer personalesager

Ikke færre end 15 hjertelæger på Rigshospitalets skandaleramte hjertecenter risikerer en personalesag og krav om tilbagebetaling af penge som følge af deres brug af forskningsmidler.

Det fremgår af en redegørelse fra Region Hovedstadens direktion til politikerne i Regionsrådets forretningsudvalg, skriver Jyllands-Posten.

Regionens revisorer anbefalede før sommerferien, at regionens administration granskede 76 ud af 177 hjerteforskeres bilag yderligere, fordi der var problemer med alt fra manglende dokumentation til brug af forskningsmidlerne i strid med reglerne. Siden har forskerne været til samtaler, og opklaringsarbejdet er nu så langt, at der alene udestår en opklaring »med henblik på eventuelle personaleretlige konsekvenser og/eller tilbagebetalinger vedrørende op til 15 forskningsansvarlige,« hedder det i redegørelsen til regionsrådspolitikerne.

Samtidig oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse fredag aften, at endnu flere forskere skal have gransket deres brug af forskningsmidler yderligere. Regionens revisorer har gennemgået deres bilag og anbefaler, at i alt 56 ud af 366 forskeres udgiftsbilag på Rigshospitalets Finsencenter, hvor kræftlægerne holder til, og på hjerteafdelingerne på Gentofte Hospital og Glostrup Hospital skal kigges nærmere efter i sømmene på samme måde, som de 76 hjerteforskere er blevet. Ifølge revisorerne er fejlene mange af de samme som på Rigshospitalets hjertecenter, og de mener også, at forskere i nogle tilfælde har brugt forskningsmidler til private formål, f.eks. til »rejser med kone og børn«

Der er tale om bilag, hvor der ikke er tilstrækkelig dokumentation for udgiften, eller hvor det umiddelbart ser ud til, at pengene ikke er brugt i overensstemmelse med reglerne. Ifølge revisorerne er fejlene mange af de samme som på Rigshospitalets hjertecenter, og de mener også, at forskere i nogle tilfælde har brugt forskningsmidler til private formål, f.eks. til »rejser med kone og børn«

Gennemgangen af bilagene er et resultat af Jyllands-Postens afsløringer af misbrug med forskningsmidlerne og frås med midlerne på især Rigshospitalets Hjerteafdeling, men avisen har også tidligere beskrevet, hvordan forskerne på Gentofte Hospital og på Finsencentret har brugt forskningsmidlerne.

Resultatet af undersøgelserne af forholdene på Rigshospitalets hjertecenter, hvor fem overlæger er politianmeldt for misbrug af forskningsmidler til private formål, kaldes i pressemeddelelsen for opløftende.

- Forskningskroner skal naturligvis gå til udvikling af bedre behandling til syge mennesker og ikke dyre gourmetmiddage til forskere. Men foreløbigt kan det konstateres af det opklarende arbejde, at der heldigvis er gode forklaringer på de fleste af de afholdte udgifter, og at de har været afholdt af hensyn til den eksterne forskning. Der vil således ikke være basis for personaleretlige konsekvenser overfor hovedparten af de forskningskontoansvarlige. Dette er vi meget tilfredse med, siger koncerndirektør Morten Rand Jensen.

 I Finsencentret på Rigshospitalet, hvor kræftlægerne holder til, skal 36 ud af 264 forskeres udgifter granskes dybere af Region Hovedstadens administration.

 - De meldinger, der foreløbig er kommet fra Region Hovedstadens eksterne revision, mener vi alle bliver adresseret af den handlingsplan som Rigshospitalet har iværksat efter aftale med Koncerndirektionen. Det er selvfølgelig ærgerligt, at der i Finsencentret har været tilfælde, som skal opklares yderligere, men det er dog positivt, at det er i langt mindre omfang end i Hjertecentret, siger hospitalsdirektør Torben Stentoft.

 På hjerteafdelingen på Gentofte Hospital skal 18 ud af 94 forskeres udgifter granskes dybere af Region Hovedstadens administration.

- Vores interne kontroller har desværre ikke været tilstrækkelige, og jeg ser med stor alvor på sagen. Vi har allerede strammet op på kravet til dokumentation og afholdelse af udgifter i forskningsøjemed. Der vil efter de afklarende samtaler blive udarbejdet en større handlingsplan, der sikrer, at der bliver bragt orden i disse forhold, siger hospitalsdirektør Eva Zeuthen Bentsen.

På hjerteafdelingen på Glostrup Hospital skal 5 ud af 8 forskeres udgifter granskes dybere af Region Hovedstadens administration.

 - Det er naturligvis ikke i orden, at en så stor procentdel af revisionsgennemgangen giver anledning til opklarende arbejde. Vi har allerede strammet op på dokumentationskrav og styrket vores interne kontrol, og det vil vi fortsætte med i de kommende måneder, siger hospitalsdirektør Klaus Lunding.