Her er de 15 ekstreme grupper i Danmark

16x9

Der er samlet set 15 ekstremistiske grupper i Danmark.

Der er samlet set 15 ekstremistiske grupper i Danmark. Det fortæller en ny rapport fra Det nationale forskningscenter SFI, der har kortlagt de anti-demokratiske og ekstreme miljøer i Danmark.

De 15 grupper som er blevet udpeget er beskrevet som enten islamistiske, højreradikale og venstreradikale.

Seks ud af de 15 grupper er højreradikale, mens fem er islamistiske og fire er venstreradikale.

Rapporten er bestilt af Social- og Integrationsminister Manu Sareen, og den skal danne grundlag for den handlingsplan mod radikalisering, som regeringen har varslet er på vej.

- Det, at have 15 ekstreme miljøer i Danmark, er voldsomt. Det er nogen, der vil undergrave demokratiet. Det skal vi bekæmpe, siger Manu Sareen til tv2.dk.

Ukendt antal personer
Konklusionerne i rapporten er primært lavet ud fra interviews med personer med tilknytning til miljøerne.

Men selvom rapporten har kortlagt 15 ekstreme grupper, så bliver der ikke fortalt noget om, hvor mange personer der er i grupperne, eller om grupperne vokser eller bliver mindre.

Alligevel mener Manu Sareen, at rapporten er en vigtig brik i regeringens arbejde med handlingsplanen imod radikalisering.

- Man kan ikke se den her rapport som et endegyldigt billede. Den er en del af et større puslespil. Den giver et helikopterperspektiv, hvor nuancerne ikke er med, men heldigvis er der andre brikker fra PET og politiet og de sociale myndigheder, som også giver et billede af, hvordan tingene er, siger ministeren.

Rekruttering via nettet
Selvom rapporten ikke konkluderer noget om gruppernes størrelse, så fortæller den noget om, hvordan grupperne er sammensat og hvordan de rekrutterer.

- Det mest bekymrede er, hvordan der ser ud til at være en kobling mellem de her grupper.  Blandt andet viser den, at bander i stigende grad indfletter en religiøs retorik, i den måde som de retfærdiggør deres handlinger på, siger Manu Sareen.

De højreradikale grupper består primært af mænd, og rekrutterer via internettet og personlige netværk. Det samme gør sig gældende for islamistiske grupper.

Derimod er der blandt de venstreorienterede grupper en lige kønsfordeling, og rekrutteringen foregår mest via sociale tiltag som fester, koncerter og demonstrationer.

Venstre og højre i kamp
Rapporten fortæller også noget om gruppernes indbyrdes forhold.

De højreradikale og de venstreradikale grupper kæmper imod hinanden, skriver SFI.

- Således søger venstreradikale åbenlyst at forhindre især de højreradikale i at komme til orde, nogle gange med vold. Dette retfærdiggøres ved at etablere forbindelser mellem de højreradikale og fascismen. Højreradikale søger derimod at begrænse etniske minoriteters demokratiske rettigheder, står der i rapporten.

De islamistiske grupper vender sig i højere grad indad, skriver SFI.

- De islamistiske miljøer er orienteret imod sig selv og mod en intern debat omkring religiøs og moralsk ordentlighed, som på et mere overordnet plan handler om forholdet mellem religion og politik. Derudover er de stærkt optagede af internationale konflikter, hvor muslimer siges at blive undertrykt i demokratiets navn, skriver SFI.

Rapporten skal sammen med en række andre rapporter danne grundlag for regeringens handlingsplan imod radikalisering.

Blandt andet er Ankestyrelsen også i gang med en undersøgelse af muligheden for at kortlægge hvorfor danskere vælger at kæmpe med ekstreme grupper i udlandet.

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår regeringen kommer med den endelige plan.

SFI har netop offentliggjort rapporten ”Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark”. Her kortlægges 15 miljøer, som fordeler sig således:

Seks højreradikale miljøer:

Danish Defence League

Danmarks Nationale Front

Dansk National Socialistisk Bevægelse

Right Wings

Stop Islamiseringen af Danmark

Folkebevægelsen mod indvandring

Fire venstreradikale miljøer:

Antifascistisk Aktion

Antiracistisk Netværk

Libertære Socialister

REDOX

Fem islamistiske miljøer:

Hizb ut-Tahrir

Kaldet til Islam

Dawah-centret

Dawah-bærere