Overblik: Her er Cirkelines kamp med Statsforvaltningen

I dokumentarserien 'Med børnene som vĂĄben' følger vi Cirkelines kamp for at fĂĄ lov til at se sine børn, som hun ikke har haft kontakt til i over to ĂĄr. 

Programmet har ført til skarp kritik af Statsforvaltningen og hele det system, der varetager spørgsmål om skilsmisse og samvær. Kritikken går på, at sagsbehandlingen er for langtrukken, og at afgørende beslutninger bliver truffet på for tyndt et grundlag.

Her er en oversigt over hele Cirkelines forløb igennem systemet.

 • November 98: Cirkeline og eksmanden flytter sammen  
 • Januar 99: Sønnen Mads bliver født  
 • 2002: Cirkeline og eksmanden bliver gift  
 • Januar 03: Datteren Sofie bliver født  
 • 2005: Cirkeline lider af stress og fĂĄr en depression som følge af hendes job  
 • Marts 2008: Cirkeline gĂĄr fra eksmanden. Der er fælles forældremyndighed, og børnene bor hos Cirkeline  
 • November 2008: Cirkeline og eksmanden anmoder om skilsmisse  
 • Februar 2009: Cirkeline flytter fra den lille by i Jylland  
 • 7. februar 2009: Statsforvaltningen giver eksmanden midlertidig bopæl og en 10-4 ordning i hans favør. Forklaringen er, at han bor bliver boende i lokalomrĂĄdet. Cirkeline klager over bopælsafgørelsen, men ender med at accepterer den. Hun har børnene hver anden uge fra onsdag til mandag.  
 • 23. februar 2010: Konflikten kulminerer. Cirkeline og eksmanden kan ikke blive enige om samværsregler, ferie mm.  
 • 28. februar 2010: Eksmanden gør opmærksom pĂĄ, at han føler sig chikaneret af Cirkeline, og han bryder kontakten. Han mener ikke, hun har de samme rettigheder i forhold til børnene, som han har, da børnene er mest hos ham – han søger Statsamtet om, at børnene skal have mindre samvær med Cirkeline  
 • 22. marts 2010: Vejledningsmøde i statsamtet, som ender med, at eksmanden bliver meget vred.  
 • 23. marts 2010: Eksmanden klager over mødet i statsamtet. Han føler sig uretfærdigt behandlet.  
 • Juni 2010: Eksmanden Ă¸nsker igen samværet ændret. Cirkeline skal have færre dage.  
 • 2. juli. 2010: Statsforvaltningen afviser eksmandens Ă¸nske om samværsændring  
 • 6. december – 10. december 2010: Cirkelines sidste samvær med Mads og Sofie

 • 13. december 2010: Eksmanden kommer med anklagen om, at Cirkeline er psykisk ustabil og vil tage børnene med i døden.  
 • 16. december 2010: Eksmanden nægter at aflevere børnene til Cirkeline. Cirkeline spørger statsforvaltningen til rĂĄds, og de siger, at hun IKKE blot skal besøge børnene, da det vil ”skabe en situation.”  
 • 6. januar 2011: Fogedretten beslutter, at eksmanden skal udlevere børnene til samvær, men det gør han ikke.  
 • 4. februar 2011: Statsforvaltningen indkalder Mads og Sofie til en børnesamtale. Her siger de begge, at de gerne vil se deres mor.  
 • 9. marts 2011: Fogedretten bestemmer, at eksmanden skal udlevere børnene til samvær med Cirkeline den 25. marts, ellers vil han fĂĄ tvangsbøder pr. gang han tilbageholder dem. Eksmanden udleverer stadig ikke børnene. Han beder Mads og Sofie om at skrive brev til Statsforvaltningen, hvori de skriver, at de aldrig vil se deres mor.  
 • 9. maj 2011: Fogedretten bestemmer, at de ikke vil tvangsudlevere børnene til Cirkeline, dels pĂĄ grund af konfliktens omstændigheder og dels pĂĄ grund af brevene fra børnene. Cirkeline kærer afgørelsen.  
 • 9. juni 2011: Landsretten underkender fogedrettens beslutning. Cirkeline fĂĄr ret. Fogedretten har ikke grundlag for at nægte Cirkeline sine børn.  
 • 7. juli 2011: Fogedretten beslutter igen, at børnene ikke skal udleveres til samvær. De vil afvente resultatet af en Børnesagkyndig undersøgelse.  
 • 16. august 2011: Den Børnesagkyndige undersøgelse iværksættes.  
 • September 2011: Cirkeline skal se sine børn for første gang i 10 mĂĄneder. Til stede er ogsĂĄ en børnepsykolog. Han skal observere børnenes relation til deres mor. Han mener ikke, det er nødvendigt Cirkeline fĂĄr kontakt til sine børn inden han gĂĄr i gang. Cirkelines møde med Mads og Sofie gĂĄr rigtig dĂĄrligt, og psykologen noterer, at de blandt andet flytter sig væk fra moren og vender ryggen til hende. Psykologen vurderer derfor, at det vil være et overgreb pĂĄ børnene, at udlevere dem til samvær med Cirkeline.  
 • 25. oktober 2011: Cirkeline klager over undersøgelsen til psykologklagenævnet.  
 • 6. februar 2012: Statsforvaltningen konkluderer, at Cirkeline og eksmanden ikke kan blive enige om forældremyndighed, og afslutter sagen.  
 • 26. september 2012: Psykologklagenævnet udtaler kritik af Den børnesagkyndige undersøgelse, og Cirkeline genoptager sin kamp.  
 • 24. januar 2014: Statsforvaltningen overhæver endeligt Cirkelines samværsret med børnene. Cirkeline klager og afventer stadig.

Du kan se andet program i serien 'Med børnene som våben' i aften klokken 20.00 på TV 2.

Du kan se det første afsnit af dokumentarserien på TV 2 PLAY.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt TV 2 PLAY, kan du gratis oprette dig som bruger på www.tv2play.dk. Første måned er gratis.

Med børnene som våben

Med dokumentarserien 'Med børnene som våben' sætter TV 2 i tre programmer fokus på børn i skilsmissefamilier.

Mange skilsmisser ender i dag i en kamp om børnene. Næsten 800 gange om året beslutter Statsforvaltningen, at et barn ikke skal se den ene af sine forældre. Og det tal er endda kun en konservativ udredning på baggrund af Ankestyrelsens indberetninger fra Statsforvaltningen. Tallet kan altså godt være højere.

Første program blev vist tirsdag klokken 21.00 på TV 2. De følgende to programmer vises onsdag og torsdag klokken 20.00