Nyheder

Myndigheder: Ulykkeligt for børn ikke at se begge forældre

Næsten 800 gange om året beslutter Statsforvaltningen, at et barn ikke skal se den ene af sine forældre. Det fortalte TV 2 i aften i dokumentaren "Med børnene som våben".

Dokumentarserien viser, hvordan det rammer alle, når forældrene fører krig mod hinanden med børnene som magtmiddel.

Flere psykologer peger på, at det kan skade børn på lang sigt ikke at have mulighed for at se den ene forældre, men alligevel besluttes det i mange sager, at velfungerende forældre ikke må se deres børn.

Men man kan alligevel blive nødt til at træffe afgørelsen, hvis børnene mistrives, fortæller Bente Koudal Sørensen, familieretlig kontorchef i Statsforvaltningen.

- Jeg er enig i, at de her sager er meget ulykkelige, men de er også meget konfliktfyldte og fyldt af dilemmaer. Vi overvejer nøje, hver gang vi tager en beslutning om, at et barn ikke skal se sin ene forælder, hvad alternativet er. Vi ser på, trives det her barn vitterligt så dårligt, at det er nødvendigt at flytte det fra konflikten, siger hun.

Problemet er, at når afgørelsen er truffet kan Statsforvaltningen ikke selv følge sagen og eksempelvis opfordre til at genetablere kontakt på et senere tidspunkt.

- Vi vil rigtig gerne have mulighed for at følge børnene over længere tid i de her meget konfliktfyldte sager, for simpelthen at kunne følge op på, om den beslutning, vi så traf, også er den rigtige set ud i fremtiden, siger Bente Koudal Sørensen.

- Men den mulighed har vi ikke, som reglerne er udformet i dag.

Du kan se hele interviewet med Bente Koudal Sørensen i videoen over artiklen.