Nyheder

NSA-overvågning: Her er dokumentationen

FN’s Klimakonference i  København: Vil de udviklede lande og udviklingslandene blive enige om klimaforandringer?

07.12. 2009

Delegerede fra hele verden samles i København fra 12. til 18 december til FN’s Klimakonference (COP-15).

Det er hensigten, at konferencen skal være kulminationen på to års internationale forhandlinger om at nå til enighed om bindende mål  for en begrænsning af udledningen af drivhusgasser (DHG), der skal træde i kraft i 2012, når den første fase af Kyotoprotokollen udløber. Over 90 verdensledere, heriblandt den amerikanske præsident, forventes at deltage. I København vil disse ledere forsøge at nå til til en aftale, der både kan igangsætte øjeblikkelige initiativer og sikre et længerevarende engagement. Det er dog usikkert, om man kan nå til enighed. Forhandlingerne kan også bryde helt sammen. Succes eller fiasko vil have vidtgående virkninger inden for udenrigspolitik, miljøspørgsmål og energisikkerhed.

Det bliver ikke nemt for de delegerede at blive enige om en global klimaaftale. Den største udfordring for forhandlingerne er kløften mellem nord og syd. Lederne fra de nordlige, udviklede lande ser klimaforandringerne som et problem med irreversible konsekvenser, som ikke kan løses uden fuld opbakning fra lederne af verdens sydlige lande, udviklingslandene, anført af Kina og Indien. De ser klimaforandringerne som et problem, de ikke har skabt og mener, at der bliver forlangt, at de løser det på måder, som vil hæmme deres muligheder for at hæve landenes levestandard.

Kløften er dyb, og ingen af parterne viser mange tegn på kompromisvilje. Under åbningen af de indledende møder i Barcelone i sidste måned udvandrede alle 50 medlemmer af den afrikanske gruppe og meddelte, at de ville boykotte forhandlinger om Kyotoprotokollen, indtil de udviklede lande udviste en seriøs vilje til at indgå bindende klimaaftaler. De afsluttede deres boykot af møderne efter at have opnået løfter om mere indgående samtaler om, hvor stærkt de udviklede lande bør reducere deres udledning af DHG.

Hvis processen skal drives fremad, bliver det nødvendigt at slå bro over kløften. Der arbejdes på dette fra flere sider, for eksempel det fransk-brasilianske fælles standpunkt, der har som mål at reducere den globale udledning med mindst 50 % i forhold til niveauet i 1990’erne inden 2050. I en udtalelse til pressen midt i november understregede præsidenterne Sarkozy og Lula, at de håbede på at vise, at to lande med meget forskellige nationale og regionale forhold med held kan forhandle sig frem til en fælles position i forhold til klimaforandringer. Under alt dette bearbejder danskerne, som er værter for forhandlingerne, utrætteligt verdens ledere for at skaffe støtte til deres udkast til en politisk aftale, som blev skabt, da det stod klart, at der ikke var tid nok til at nå til enighed om en bindende traktat. Dem, der støtter denne tilgang, håber, at den politiske aftale kan gøres til en bindende klimatraktat i det kommende år.

Analytikere her hos NSA, såvel som vores andenparts-partnere, vil fortsætte med at forsyne beslutningstagere med enestående, betimelige og værdifulde indblik i nøglelandes forberedelser og mål for konferencen såvel som overvejelserne i landene om klimaforandringspolitikker og forhandlingsstrategier. En rapport fra sidst i november redegør detaljeret for Kinas bestræbelser på at koordinere sin position med Indien og sikre at de to ledere af udviklingslandene arbejder henimod det samme resultat. En anden rapport tilvejebragte forhåndsdetaljer om det danske forslag og deres bestræbelser på at søsætte en ”redningsplan” for at redde COP15.

Givet den høje deltagelse (alle 192 medlemsstater er inviteret til at deltage) vil ledere og forhandlingsteams fra hele verden utvivlsomt indgå i en intens proces med at formulere politikker i sidste øjeblik, samtidig med, at de vil afholde sideløbende diskussioner med deres modparter – hvoraf detaljer er af stor interesse for vores beslutningstagere. Mens resultatet af klimakonferencen i København forbliver usikkert, vil signalefterretninger (elektronisk indhentning af kommunikation, red.) utvivlsomt spille en betydningsfuld rolle i at holde vores forhandlere så godt orienterede som muligt under den to uger lange begivenhed.

Se NSA-dokumentet herunder: