Nyheder

Historisk dom: 48 års fængsel for bandeopgør i Skovlunde

Trekløveret Bayram Avci tv), Hevres Sadi (midten) og Emre Kart (th), der ifølge retten brugte børn til et drabsforsøg mod bande-fjender Ukendt

Seks personer er netop blev idømt samlet set næsten 50 års fængsel for et skyderi begået 3. marts 2013 midt om natten.

Ifølge Retten i Glostrup var der tale om et bandeopgør mellem Værebros Hårde Kerne og Loyal To Familia.

Størst straf fik 27-årige Hevres Sadi, der ifølge retten stod bag drabsforsøget. Han skal 12 år i fængsel, fastslog retten.

Retten fandt, at den 27-årige havde givet to undersåtter, dengang 17-årige Bayram Avci og 18-årige Emre Kart ordre til at gennemføre skyderiet. De to havde derpå inddraget tre drenge, der var bare 15, 16 og 16 år på gerningstidspunktet i planen.

Bayram Avci og Emre Kart fik begge ni års fængsel.

De tre drenge - hvor af to stjal deres forældres biler, som ifølge retten blev brugt til drabsforsøget - fik alle seks års fængsel.

Alle seks dømte har anket dommen på stedet til frifindelse, alternativt formildelse.

Dommen er historisk, da det - så vidt vides - er første gang, en mindreårig idømmes mere end otte års fængsel. Indtil 2010 var der et loft på otte år over, hvor høj en straf en mindreårig kunne idømmes. Det blev dog fjernet.

Paragraffen har været i spil én gang tidligere. Det skete i sagen om drabet på Jon Patorra.

Her afviste retten dog, at straffe skulle overstige otte år.

I forarbejdet til lovændringen står der blandt andet:

- Justitsministeriet finder, at domstolene ikke bør være afskåret fra efter en konkret vurdering i de allergroveste tilfælde at kunne lægge en sådan vægt på retshåndhævelseshensyn, at der bør udmåles en fængselsstraf på mere end 8 års fængsel,

Retten afviste at udvise både Emre Kart og Bayram Avci, der begge er født i Danmark, men har tyrkiske og kurdiske rødder.

Ifølge Retten i Glostrup ville det være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvis de blev udvist.

- De er født og opvokset i Danmark, lød begrundelsen fra retsformand Janne Rostrup Hansen.

Anklager Christian Schrøder begærede efter dommen de seks varetægtsfængslet.

Han henviste både til retshåndhævelsen, til at de dømte ville vanskeliggøre sagens forfølgning - og til en risiko for nye skyderier, hvis de bliver sat på fri fod.

Københavns Vestegns Politi har nemlig fundet flere våben, der kan knyttes til Værebros Hårde Kerne, de seneste måneder - ligesom der har ifølge anklageren har været flere skyderier i området, hvor VHK holder til.

- Når der er skudt den ene vej, så er det ofte, at der også bliver skudt den anden vej. Derfor frygter vi, at hvis de tiltalte er på fri fod ,vil de blive sat til i banderegi at skyde den anden vej, sagde Christian Schrøder og henviste til, at det jo netop var, hvad de seks i dag var blevet dømt for.

Sagens forsvarere protesterer alle mod at fængsle på især sagens opklaring, da alle seks har afgivet forklaringer i retten.

- Det ville være usædvanligt at fængsle på retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, fordi man så også må forvente, at anklagemyndigheden vil opretholde besøgs- og brevkontrollen, lød det fra en af de dømtes forsvarere.

Det argument lyttede retten til.

- Der er ikke fornødent grundlag  for at der tilige skal ske varetægtsfængsling efter § 726, stk. 1, nr. 3 under anken. Retten lægger vægt på, at der efter de foreliggende oplysninger ikke er bestemte grunde til at antager, at der foreligger en kvalificeret påvirkningsfare, sagde retsformand Jane Rostrup Hansen.

Kendelsen betyder, at de dømte ikke længere er underlagt besøgs- og brevkontrol. Dermed kan de nu forholdsvist frit få besøg fra venner og familie, uden at politiet skal være til stede. Kendelsen førte omgående til, at venner og familie i stor stil fik lov til at kramme og tale med de dømte.

Politiet har ellers tidligere lagt en jernring om de seks.