Nyheder

Hackersag faldet på gulvet i retten med et brag

Fire mænd med tilknytning til Researchkollektivet Redox - en slags venstrefløjens efterretningstjeneste -  er alle idømt fængselsstraffe. Men de er ikke hackere, og de slipper for at afsone.

Det har Københavns Byret netop fastslået.

Sagens hovedmand, AR, er blevet idømt fem måneders betinget fængsel, mens tre andre fra Researchkollektivet idømmes 60 dages fængsel. At AR blev idømt fem måneders fængsel skyldes, at han også blev fundet skyldig i et voldsforhold i København og hærværk.

Da statsadvokaten i april 2013 rejste tiltale, var sagens omfang enormt:

De unge havde efter statsadvokatens opfattelse 'hacket sig til passwords, e-mail korrespondancer og referater vedrørende ikke under 6000 personer, foreninger mv. fortrinsvis med tilknytning til den politiske højrefløj', skrev Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse om sagen med statsadvokaten som afsender.

Den opfattelse delte Københavns Byret langt fra. Ikke alene var der ikke tale om hacking, men hæleri med hackede oplysninger. Men tallet 6000 blev i retten barberet ned til bare otte - herunder et forsøg på hæleri .

Det skyldes, hvad byretten finder er en fodfejl i politiets behandling af sagen. Københavns Byret vurderer nemlig - som forsvaret også argumenterede for under deres procedurer - at der skal foreligge en såkaldt påtalebegæring, før en sag om hacking eller oplysningshæleri kan køre ved retten. Disse to paragraffer er nemlig underlagt såkaldt privat påtale, vurderer byretten.

Det betyder populært sagt, at alle de 6000 personer eller foreninger skulle have bedt politiet om at køre en straffesag - hvis de fire skulle kunne retsforfølges i sagen.

- Der er enighed om, at der alene forelå påtalebegæring for 10 af de personer, som var nævnt i anklageskriftet. Domsmandsretten er nået frem til, at allerede af den her grund, at der ikke er grundlag for at dømme for andre end de 10 personer, som der foreligger påtalebegæringer for. Der er simpelthen ikke hjemmel for at rejse tiltale uden en påtalebegæring, fastslog dommer Stine Nielsen.

Kun for syv af disse 10 fandt retten det bevist, at de tiltalte var i besiddelse af oplysninger, som var fremkommet ved hacking. For en ottende person var der tale om forsøg.

Dommen blev afgivet af en enig domsmandsret, og de fire - AR, AT, MJ og ID - bad om betænkningstid i forhold til at anke sagen.

Foruden de fire dømte er tre andre mænd blev frifundet for vold og forsøg på vold.

Ulovlighederne er ifølge politiets opfattelse være sket gennem et netværk, der overvåger højrefløjen under navnet Researchkollektivet Redox.

Under sagen har en it-ekspert fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, NEC, vidnet, og efter hans forklaring stod det klart, at udsagnet fra april og tallet 6000 skulle tages med betydeligt mere end bare ét gran salt.

Ikke alene rummede Redox' database ikke 6000, men 4175 'personer', hvoraf flere end halvdelen, 2134, er registreret som 'ukendt'.

I anklageskriftet navngav statsadvokaten 15 personer, som man mente var blevet hacket. Under ekspertens udsagn kom det dog frem, at i hvert fald fem af de navngivne efter hans opfattelse ikke var hacket. De oplysninger, som Researchkollektivet Redox har liggende om dem, kunne findes i telefonbogen og på Google.

Siden har senioranklager Maria Cingari, Københavns Politi, måttet rulle påstandene retur.

Da hun procederede i sagen hed det ikke længere, at alle fire havde indsamlet oplysninger om 6000 personer og foreninger via hacking og andre ukendte metoder.

Nu mente man blot, at der for de tres vedkommende var tale om ca. 2000. Oplysningerne vedrørende de 2000 personer er dog aldrig gransket, og politiet ved reelt ikke, om de faktisk stammer fra hacking, eller om oplysningerne er kommet via f.eks. en Google-søgning.

Den sidste, sagens formodede hovedmand, AR, fastholdt man dog tallet 6000.

Det skyldes et vidneudsagn fra en PET-ansat, som fortalte, at han på AR's computer havde set en liste med ca 5000 navne, som ifølge hans opfattelse var blevet hacket. Listen er aldrig fremlagt i retten, og politiet har ikke gransket, om hans påstand er korrekt.

AR, 27 år

Anses for at være sagens leder. Medlem af Researchkollektivet Redox og tilknyttet Anti-fascistisk Aktion, AFA. Tidligere betegnet som leder af AFA af politiet.

Dømt for at have beordret AT til at begå hærværk på to biler med bånd til den yderste politiske højrefløj i juni 2007

Frifundet sammen med TJ og PJ for forsøg på grov vold mod to personer fra den yderste højrefløj i Aarhus i august 2008

Dømt for at have medvirket til vold mod blandt andet et DNSB-medlem på en bodega i København i oktober 2009. Tre medtiltalte - PJ, JW og MJ - frifundet.

Dømt med AT, MJ og ID for hæleri af hackede oplysninger vedrørende syv personer mellem 2006 og 2010 samt et forsøg på samme.

Idømt fem måneders betinget fængsel.

Har udbedt sig betænkningstid.

AT, 29 år

Medlem af Researchkollektivet Redox

Dømt for at have begået hærværk på to biler med bånd til den yderste politiske højrefløj i juni 2007. Det skal være sket efter ordre fra AR

Dømt for hæleri af hackede oplysninger vedrørende syv personer mellem 2006 og 2010 samt et forsøg på samme. Dømt er ID, AR, AT og MJ.

Fik 60 dages betinget fængsel.

Har udbedt sig betænkningstid.

MJ, 28 år

Medlem af Researchkollektivet Redox

Frifundet for grov vold mod blandt andet et DNSB-medlem på en bodega i København i oktober 2009.

Dømt for hæleri af hackede oplysninger vedrørende syv personer mellem 2006 og 2010 samt et forsøg på samme. Dømt er ID, AR, AT og MJ.

Fik 60 dages betinget fængsel.

Har udbedt sig betænkningstid.

ID, 32 år

Medlem af Researchkollektivet Redox

Idømt 60 dages betinget fængsel for hæleri af hackede oplysninger vedrørende syv personer mellem 2006 og 2010 samt et forsøg på samme. Dømt er ID, AR, AT og MJ.

Har udbedt sig betænkningstid.

TJ, 27 år

Frifundet for forsøg på grov vold mod to personer fra den yderste højrefløj i Aarhus i august 2008.

Udbad sig betænkningstid.

PJ, 30 år

Frifundet for forsøg på grov vold mod to personer fra den yderste højrefløj i Aarhus i august 2008

Frifundet for grov vold mod blandt andet et DNSB-medlem på en bodega i København i oktober 2009

Udbad sig betænkningstid

JW, 29 år

Frifundet for grov vold mod blandt andet et DNSB-medlem på en bodega i København i oktober 2009