Nyheder

Udsatte børn får en billig løsning - ikke den bedste

4 ud af 10 socialrådgivere oplever, at de skal finde en billigere løsning, når de kommer med et forslag om, hvordan et udsat barn skal have hjælp.

- Det er ret skidt, for det betyder i praksis, at vi peger på den bedste løsning, men så bliver vi tvunget til at vælge en mindre god løsning af hensyn til økonomien, siger Niels Christian Barkholt, der er næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og politisk ansvarlig for børneområdet.

Tallene stammer fra rapporten 'Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011', der er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforening, og omfanget af sager bekymrer næstformanden.

Svagere anbringelse

Han er bekymret over, at de udsatte børn dermed ikke får den hjælp, den enkelte sagsbehandler mener, vil være den bedste.

- Det kan være i eksempler hvor vi som socialrådgivere foreslår en anbringelse på en døgninstitution som det bedste, men så bliver tvunget til at vælge et ophold på en efterskole i stedet, siger Niels Christian Barkholt.

Han fortæller, at sociialrådgiverne ofte oplever, at barnets tarv står i skyggen af økonomien.

Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

Servicelovens § 42: Er der en åbenbar risiko for, at sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af

  • 1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge
  • 2) vold eller andre alvorlige overgreb
  • 3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
  • 4) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge

kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet. Der kan kun træffes en afgørelse, når det må anses for godtgjort, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.

- Det er typisk et problem, når vi gennem en lang indsats får os arbejdet frem til hvad, der er det bedste for barnet, og så oplever at ramme det økonomiske loft, siger han.

Blodets Bånd

Niels Christian Barkholt er en af talerne på konferencen 'Blodets Bånd - hvordan kan vi gøre det endnu bedre?, der med deltagelse af såvel fagpersoner og tidligere anbragte børn også har de politiske ordstyrere og socialminister Anette Vilhelmsen (SF) på talerlisten.

- Vi har for mange sager, og vi har en udfordring i forhold til at prioritere dem, siger socialrådgivernes formand.

Dokumentarfilmen Blodets Bånd bliver vist på TV 2 torsdag 10. oktober klokken 20-21.05.

.

Blodets bånd