Nyheder

Minister: Derfor dropper vi øremærket barsel

Regeringen har skiftet holdning.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at man agter at indføre øremærket barsel til fædre. Et synspunkt, som ligestillingsminister Manu Sareen flere gange har gentaget i interviews.

Det forslag er nu droppet - og i stedet vil regeringen belønne fædre, der tager barsel, med 100 kroner skattefrit om dagen når de har holdt seks ugers barsel og frem til den 12. uge.

For første gang begrunder ligestillingsminister Manu Sareen nu regeringens holdningsændring.

- Først og fremmest er det vigtigt for mig at understrege, at udgangspunktet og retningen er den samme som hele tiden. Vi ønsker, at mænd tager en større del af barslen, siger Manu Sareen til tv2.dk.

- Men det er rigtigt, at værktøjet til at nå det mål er et andet.

Vil hellere have incitamentsmodel

Manu Sareen påpeger, at regeringen har afventet et særligt barselsudvalg, der skulle komme med betragtninger om blandt andet øremærket barsel til mænd.

- Det her er et kompliceret emne. Og jeg synes, at det er vigtigt, at når man tager sådan en beslutning, så gør man det på et så oplyst grundlag som muligt. Og her er det blandt andet en faktor, at hvis man gennemfører øremærket barsel, så vil der være en risiko for, at den samlede barselsperiode bliver mindre, siger Manu Sareen og forklarer, at nogle fædre muligvis vil afslå at benytte sig af den øremærkede barsel af økonomiske årsager.

- Og når der så kan tages et andet redskab i brug - en incitamentsmodel, der positivt tilskynder fædre til at tage barsel, så vil jeg da hellere gå den vej. Og med den her præmiemodel sender vi også et klart signal om, at vi altså ønsker mere ligestilling på det her område. Men vi overlader det samtidig til forældrenes frie valg, siger Manu Sareen og uddyber:

- Jeg synes, at man skal være ydmyg over for, når et udvalg kommer med en viden. Jeg synes det ville være problematisk, hvis man ikke lyttede.

Vil det sige, at barselsudvalget har frarådet jer at gennemføre øremærket barsel?

- Nej, sådan kan man ikke sige det. Det har ikke været udvalgets opgave.