Nyheder

Anklager: DR bryder loven på rekorddyr produktion

Det er decideret ulovligt - og der er tale om social dumping, når tjekkiske filmfolk arbejder på dårligere vilkår end danske på DR's historisk dyre tv-produktion '1864'. Det mener Enhedslisten, som nu kræver et klart svar fra kulturminister Marianne Jelved (R) om, hvad hun konkret vil gøre ved sagen om tjekkiske filmarbejdere, der arbejder uden dansk overenskomst.

- Jeg mener, at det er ulovligt. Danmarks Radio har overtrådt lovgivningen, når vi snakker om arbejdsklausuler her i Danmark. Arbejdsklausuler har vi jo lavet for at sikre alle folk, der kommer hertil som underleverandører selvfølgelig også skal overenskomstdækkes, siger Enhedslistens kulturordfører Jørgen Arbo-Bæhr til Kulturen på NEWS.

Enhedslisten indgik i november 2012 en "Aftale om social dumping" med regeringen. Heri lyder det, at "det offentlige har i den forbindelse en særlig rolle i forhold til at sikre, at der ikke benyttes underbetalt udenlandsk arbejdskraft". Derfor mener Enhedslisten, at DR som en statslig virksomhed med 3,5 mia. årlige licenskroner i ryggen bryder reglerne.

- Det kan ikke være rigtigt, at nogle statsinstitutioner kan omgås alle overenskomster, når de udbyder noget til underleverandører, og det modstrider vores aftale med regeringen fra 2012, siger Jørgen Arbo Bæhr.

Onsdag kunne Kulturen på NEWS fortælle, at mindst ni tjekkiske filmarbejdere i disse uger arbejder på Fyn på produktionen af DR's 170 millioner kroner dyre tv-serie '1864' - vel at mærke på en anden overenskomst end de danske filmarbejdere. Og ifølge kilder på produktionen til en dårligere løn. Noget Socialdemokraternes kulturordfører kaldte for "uacceptabelt".

Kulturen på NEWS har også fremlagt sagen for arbejdsmarkedsforsker og ph.d. på Københavns Universitet, Klaus Pedersen, der har speciale i social dumping. Han vurderer, at Miso Film - der producerer tv-serien for DR - formentlig bryder den danske overenskomst på området.

- Det forhold, at der er tale om tjekkiske arbejdere gør det ikke retsmæssigt lovligt at betale andre lønninger og give andre arbejdsvilkår til folk, der laver det samme uanset deres nationalitet, siger Claus Pedersen til Kulturen på NEWS.

Han mener også, at DR har et moralsk ansvar:

- Man må overveje, om der er moralske implikationer for Danmarks Radio, som burde have overvejet risikoen for, at en del af deres finansiering, som vi alle sammen betaler for, ender med at gå til social dumping.

Kulturen på NEWS har i dag forholdt Danmarks Radio de nye oplysninger, men DR ønsker ikke at kommentere disse før i næste uge.