Nyheder

Kyllingeproducent klar med "ikke-halal"-mærkning

I ugevis er kyllinge-producenten Gråsten Fjerkræ blev bestormet med henvendelser fra kunder, der vil vide, om hans kyllinger er halal-slagtet.

Nu har Fødevarestyrelsen givet grønt lys for, at direktør Gunder P. Jensen kan sætte et mærkat på sine varer med den oplysning, at kyllingerne ikke er halal-slagtet.

Slagteriet har, ifølge Gunder P. Jensen, modtaget cirka 700 henvendeler per telefon eller mail fra fra forbrugere, der efterspurgte kød, der ikke var rituelt slagtet. Derfor henvendte Gråsten Fjerkræ sig sidst i juli måned til Fødevarestyrelsen og bad om tilladelse til, man måtte mærke sit kød "ikke halal slagtet" eller "halal free". Nu har Fødevarestyrelsen så meddelt Gråsten Fjerkræ, at virksomheden ikke må mærke kødet "halal-frit", men derimod gerne må mærke sit kød "ikke halal" slagtet.

- Det betyder, at vi nu fremover kan give forbrugerne en mulighed for selv at vælge, når de skal købe deres kød, fortæller Gunder P. Jensen til TV Syd

Fødevarestyrelsen afviser betegnelsen "Halal Free", da det vil indikere at kødet er fri for en egenskab, som halal-slagtet kød siges at have, og derfor er sådan en betegnelse vildledende. Derimod kan en mærkning med "Ikke Halal slagtet" henføres til slagte-metoden og selve ordlyden betragtes derfor ikke som vildledende.

- Halal-slagtet, eller ikke Halal-slagtet betyder ikke noget i forhold til dyrevelfærden eller kvaliteten. Den eneste forskel på produkterne er, at der bliver læst en bøn over de Halal-slagtede dyr, og det gør der ikke over de ikke Halal-slagtede dyr, understreger Gender P Jensen.

På Gråsten Fjerkræs hjemmeside står der, at Gråsten Fjerkræ ikke slagter Halal og slagteriet fremhæver også her, at alle dyr er slagtet uden bøn.Slagtemetoden er, at dyrene bedøves (jfr. lov om slagtekyllinger), de strubeskæres, skoldes, plukkes. renses, køles og pakkes. Hele processen er underlagt veterinær kontrol, og Gråsten Fjerkræ har ingen aftale med Islamisk Kulturcenter, og har ingen Imam ansat.