Forskere bekymret over giftstof i chips og kaffe

I Californien har chipsposerne en påtrykt advarsel om, at det kan være sundhedsskadeligt at spise chips.

Chips indeholder stoffet akrylamid, der kan være kræftfremkaldende, og danske forskere er fortsat bekymrede over stoffet i visse fødevarer.

- Generelt har danskerne ingen grund til at være bekymret for uønskede kemiske stoffer i den mad, de sætter på spisebordet. Ikke hvis de spiser varieret, siger seniorrådgiver Annette Petersen fra DTU Fødevareinstituttet og fortsætter:

- Der er dog visse stoffer, hvor det vil være en fordel, at danskernes indtag bliver nedsat.

Baggrunden er en ny rapport fra DTU Fødevareinstituttet om kemiske forureninger i fødevarer.

De seneste år har instituttet påpeget, at danskernes indtag af akrylamid udgør en risiko for at udvikle kræft. Akrylamid bliver dannet, når man steger, bager, griller eller friterer kulhydratrige fødevarer ved temperaturer over 120 grader.

Rapporten viser, at en voksen dansker i gennemsnit indtager 16 mikrogram om dagen. Det er et fald i forhold til den seneste opgørelse fra 2007, hvor indtaget i gennemsnit var 24 mikrogram.

Men DTU Fødevareinstituttet vurderer alligevel, at også et gennemsnitligt indtag på 16 mikrogram udgør en sundhedsmæssig risiko og dermed er for højt.

DTU Fødevareinstitut har på baggrund af de nye resultater sammen med flere europæiske søsterorganisationer i 2012 anmodet EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoriteter) om at lave en ny vurdering af stoffet.

Voksne får mest akrylamid fra kartofler, chips og pommes frites (36 procent), men 30 procent af indtaget kommer fra kaffe og 13 procent fra brød. Børn får 43 procent fra kartofler, 20 procent fra chips og chokolade og 16 procent fra brød.

Forskning fra rundt om i verden viser, hvordan fødevareindustrien kan reducere akrylamidindholdet i fødevarer. Ifølge DTU Fødevareindustri er det dog uvist, i hvor høj grad industrien bruger den viden.

- Men fælles europæisk overvågning af akrylamid i fødevarer har ikke kunnet vise en nedadgående trend i indholdet af fødevarer, hedder det i rapporten.

Der er ikke fastsat grænseværdier for akrylamid i fødevarer, men EU-Kommissionen har fastsat vejledende værdier.

/ritzau/