Nyheder

TV: Aalborg kan lave affald om til dieselolie

Et nyt anlæg, der er stillet op på Aalborg Universitet, kan lave halm og køkkenaffald og andre former for bioaffald om til noget, der til forveksling ligner dieselolie.

- Indenfor ti år vil det kunne bruges i kommercielle produkter, forudsiger professor Lasse Rosendahl, der er med i ledelsen af projektet.

I første omgang skal der produceres dieselolie til store maskiner som for eksempel skibe.

Der er man langtfra endnu. Anlægget, der har kostet 7,5 millioner kroner, producerer kun en liter dieselolie i timen - men perspektiverne er store:

- På verdensplan bruger vi 90 millioner tønder olie om dagen. Og hvis man tager al den biomasse i verden, som ikke er mad, så kunne det blive til 40 millioner tønder, siger Lasse Rosendahl.