Nyheder

Fik afslag fra kommunen ved en fejl

Det var med stor undren, da Tim Andersen åbnede sin post den 25. marts i år. Blandt de papirer, han havde bedt om at få tilsendt fra Høje Taastrup Kommune, lå nemlig et afslag på førtidspension.

Det var ikke selve afslaget, der var den store overraskelse for Tim Andersen, som i dag er meget besværet af en rygmarvsbetændelse, som han pådrog sig for ni år siden, og derfor ikke kan arbejde. Han har nemlig søgt om førtidspension flere gange før - og hver gang har han fået et nej.

- Det der overraskede mig var, at beslutningen om min førtidspension faktisk først skulle være truffet på et møde i pensionsnævnet den 18. april, siger Tim Andersen til tv2.dk.

Socialrådgiver: 'Der er noget galt i systemet'

Afslaget, som altså faldt uden at det havde været oppe i pensionsnævnet, overraskede også Tim Andersens bisidder Ricky Magnussen, der arbejder som privat socialrådgiver.

- Det er et klokkeklart bevis på, at der er noget galt i systemet. Hverken jobcenteret eller sagsbehandleren må tage en beslutning om at tilkende eller afvise førtidspension. Det er kun pensionsnævnet, der må det, og det møde var jo slet ikke blevet holdt endnu, siger han til tv2.dk.

Efter Ricky Magnussen henvender sig til Høje Taastrup Kommune for at finde ud af, hvorfor hans klient har fået et afslag uden at få sin 'dag i retten', sender kommunen et brev med en undskyldning til Tim Andersen, hvor i der står:

- ... Vi modtog den 8. april 2013 en mail fra dig om, at du udbad dig fuld agtindsigt i din sag i Social- og Handicapcenteret. Disse dokumenter blev sendt til dig. Desværre blev der ved denne fremsendelse også sendt et afslagsbrev på en ansøgning om førtidspension. Dette brev var et internt dokument - en kladde - med afslag på den ansøgte førtidspension, og dette brev skulle ikke være tilsendt dig....

Hos Høje Taastrup Kommune afviser man, at beslutningen om at give Tim Andersen et afslag på hans ansøgning om førtidspension, allerede var taget inden Pensionsnævnet skulle mødes.

I et skriftligt svar til tv2.dk skriver Susanne Strandkjær, Centerchef og formand for Pensionsnævnet i Høje Taastrup Kommune:

- Tim Andersen har ikke fået et afslag på førtidspension fra Høje Taastrup Kommune forud for Pensionsnævnets møde den 18. april 2012, selvom vi erkender, at det kan se sådan ud. Vi har ved en beklagelig fejl udleveret et foreløbigt udkast til afgørelse i forbindelse med begæringen om aktindsigt.... Der træffes naturligvis ikke afgørelse i sagerne, før de har været behandlet på et Pensionsnævnsmøde, idet det er Pensionsnævnet, der alene har bemyndigelsen til at træffe afgørelser i pensionssager.

'Jeg føler en stor afmagt'

Tim Andersen kan nu kun vente på, at få endelig besked fra pensionsnævnet, der mødtes den 18. april. Han forventer dog ikke, at der vil dumpe et positivt svar ind af hans brevsprække:

- Jeg føler en stor afmagt, en kæmpe harme mod systemet på grund af den behandling, jeg har fået. Der var ingen der brokkede sig, da jeg bare betalte min skat, men nu, når jeg skal have hjælp, så kan jeg ikke få det, siger han til tv2.dk.

Hos kommunen forstår man godt, at Tim Andersen kan have misforstået situationen.

- Vi kan godt forstå, at Tim kan få det indtryk, at beslutningen allerede var truffet inden Pensionsnævnets møde. Men der var ikke truffet afgørelse før Pensionsnævnet behandlede sagen. De uklarheder, der måtte være opstået omkring sagsforløbet, skyldes alene, at der er sket en beklagelig fejl, ved at vi har udleveret et foreløbigt udkast til et afgørelsesbrev til Tim.

'Det sidste søm i kisten'

Tim Andersens private socialrådgiver Ricky Magnussen påpeger dog, at dette 'interne notat' netop skal indgå i en aktindsigt, da man kan antage at det ligger til grund for en afgørelse. Derudover undrer han sig over, at kladden er fyldt med begrundelser, som en sagsbehandler ikke har adgang til, da disse skal komme fra pensionsnævnet.

- Og hvorfor har man så ikke lavet et positivt udkast til en skrivelse om tilkendelse af pension?, spørger Ricky Magnussen.

- For mig at se, er det her det sidste søm i kisten, siger han.

Ekspert: Det er ikke betryggende

Også Jannie Dyring, som er cand.jur., ph.d. og ekstern lektor på Københavns Universitet, mener, at Høje Taastrup Kommune har handlet problematisk.

- Det er ikke betryggende, at kommunen sender et afslag på en ansøgning om førtidspension, før sagen er behandlet i pensionsnævnet. De burde i stedet have sendt en kopi af den indstilling, som de ville forelægge for pensionsnævnet, siger hun til tv2.dk.

- Kommunen har lavet en fejl, men fejlen berettiger ikke, at Tim Andersen får tilkendt førtidspension. Det er stadig op til pensionsnævnet af afgøre, siger Jannie Dyring.

Tim Andersen og Ricky Magnussen vil nu forsøge at bringe deres klage videre til ombudsmanden og tilsynet ved statsforvaltningen.

Kender du til sager, hvor kommunen har arbejdet lige lovligt hurtigt, så kontakt gerne journalist Sofie Sparre på sosp@tv2.dk