Nyheder

Kort: Her sætter ulve kløerne i Danmark

I løbet af vinteren har flere omstrejfende ulve været på besøg i Jylland.

Men ifølge en helt ny rapport vil særligt Thy og Midtjylland fremover huse op mod 100 eksemplarer af rovdyret. Og de fleste vil ikke kun være på besøg, men opretholde et territorium i flok.

Der er nemlig tilstrækkelig føde, ro og god plads til ulvene, der vil vandre op fra det sydøstlige Tyskland.

10 steder er særligt attraktive

Det er Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet, der har lavet rapporten for Naturstyrelsen, og den konkluderer, at især 10 steder i Jylland er attraktive for ulve.

Se kort over hvor, der er set ulve i Danmark, i bunden af artiklen.

- Vi vil gerne have et billede af, hvad vi kan forvente os, nu hvor ulven ser ud til naturligt at sprede sig fra Tyskland til Danmark. Jeg har været nede og kigge på området i Sachsen, der er et kerneområde, og det kunne til forveksling ligne flere steder i Vestjylland, siger Hans Erik Svart, specialkonsulent i Naturstyrelsen til tv2.dk.

Et af de steder der vil være optimalt at slå sig ned, er Klosterhede Plantage ved Lemvig. Og netop her har flere vidner observeret en omstrejfende ulv for blot en måned siden.

Attraktive ulve-steder

  • Kallesmærsk Hede, klitplantagerne i Oksby, Vejers, Bordrup, Ål, Vrøgum
  • Ulfborg/Stråsø Plantage og Vosborg og Vind Hede
  • Kronhede og Klosterhede Plantage
  • Stenbjerg/Hvidbjerg/Lodbjerg Klitplantager
  • Hanstholm Vildtreservat/Tved/Vilsbøl/Nystrup/Tvorup Klitplantager
  • Vester Thorup/Lild/Hjardemål/Østerild Klitplantage
  • Løvenholm/Fjeld Skov og Fuglsø Mose
  • Rold Skov/Siem Skov/Lille Vildmose/Tofte Skov/Høstemark Skov
  • Estvadgård Plantage/Hjelm og Hjerl HedeLøvenholm/Fjeld Skov og Fuglsø Mose
  • Gludsted/St.Hjøllund/Skærbæk Plantage

Spiser ikke husdyr i Tyskland

Ulvene vil hovedsageligt leve af krondyr og rådyr. I Tyskland angriber de meget sjældent husdyr, men det kan skyldes en effektiv indhegning og vagthunde.

Ulve er meget mobile og kan uden problemet bevæge sig mellem 40 og 45 kilometer i døgnet.

Det er derfor ikke noget særsyn, at strejfere er på langtur og tilbagelægger hundrede kilometer i løbet ad nogle døgn.

Men rapporten forudser, at ulve vil begynde at yngle i Danmark inden for fem til 10 år, og at der er føde og plads nok til cirka 10 familier med gennemsnitlig otte ulve i hver. Derudover vil der også være plads til 20 'løse' ulve.