Nyheder

Det betyder kontanthjælpsreformen for dig

Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til en reform af kontanthjælpen, og det kommer til at betyde lavere satser for en del modtagere. Tv2.dk giver dig her overblikket over, hvem der må indstille sig på lavere ydelser i fremtiden, hvis forslaget vedtages som det ligger.

Papirløse par sidestilles med gifte

Folk, der lever papirløst sammen, har indtil nu ikke haft pligt til at forsørge hinanden i tilfælde af ledighed, som tilfældet er for gifte par. Det ændres nu, så den papirløse partners indtægt medregnes, når kontanthjælpen udregnes.

I praksis betyder det, at man mister retten til kontanthjælp, hvis partneren tjener mere end 28.000 kr. om måneden og man har fælles børn eller hvis partneren tjener mere end 22.000 kr. om måneden og man ikke har børn.

Lavere ydelser til unge

Hvis man er i alderen 25-29 år og i praksis godt kan arbejde, men ikke har taget nogen uddannelse og er på kontanthjælp, vil støtten blive reduceret til SU-niveau eller tæt på en halvering i forhold til det nuværende niveau. Samtidig vil man få påbud om at indlede en uddannelse.

Har man ikke nogen uddannelse på grund af sygdom eller sociale problemer, vil man være berettiget til samme støtte som hidtil.

Er du under 25 år, har du hidtil kunnet modtage den høje kontanthjælpssats i et halvt år ved ledighed, før støtten blev reduceret til SU-niveau. Den mulighed forsvinder nu, så personer under 25 år kun vil modtage den lave ydelse.

Kortere løntilskud

Hvis man som ledig har mulighed for et job med løntilskud, har det indtil nu været muligt at være i støttet beskæftigelse i et år. Den periode reduceres til seks måneder.

Arbejde for kontanthjælpen

Er man over 30 år, er man hidtil blevet sat i arbejde med nyttejob med eksempelvis affaldssamling, pasning af kommunale parker og snerydning efter ni måneder. Den periode er reduceret til seks måneder.

Se hvor meget kontanthjælpsydelsen falder for de forskellige grupper ifølge regeringens kontanthjælpsudspil:

Hjemmeboende under 25 år (2600 personer):

* Før: 3265 kroner.

* Efter: 2479 kroner.

Udeboende under 25 år (6600 personer):

* Før: 6767 kroner.

* Efter: 5753 kroner.

25-29 årige (390 personer):

* Før: 10.500 kroner.

* Efter: 5753 kroner.

Enlige forsørgere (1900 personer):

* Før: 13.952 kroner.

* Efter 11.505 kroner.

Forsørger, som er samboende eller gift med en SU-modtager (250 personer):

* Før: 13.952 kroner.

* Efter: 8051 kroner.

Øvrige forsørgere (2200 personer):

* Før: 13.952 kroner.

* Efter: 5753 kroner.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.