Nyheder

Nye elektroniske valg er en 'trussel mod demokratiet'

En trussel mod demokratiet.

Så klar lyder advarslen fra IT-Politisk Forening på dagen hvor Folketinget førstebehandler et lovforslag fra økonomi- og indenrigsministeren om at skifte papir og blyant ud med elektronik i stemmeboksene.

- Der bliver ingen gennemsigtighed eller folkelig kontrol overhovedet, hvis det her bliver til virkelighed, siger næstformand i IT-Politisk Forening, Flemming Bjerke til tv2.dk.

- Loven giver mulighed for en fuldstændig afskaffelse af den demokratiske kontrol med valgene.

Flemming Bjerke understreger, at man i dag for eksempel kan henvende sig til de valgtilforordnede og få en garanti for, at ens papir-stemmeseddel er blevet registreret rigtigt.

- Men hvis man bare har trykket på en knap, hvad skal de så svare? Den folkelige og de valgtilforordnedes kontrol falder væk og det overlades alene til tekniske eksperter og indenrigsministeren.

Flemming Bjerke fremhæver, at den tyske forfatningsdomsstol har kendt de elektroniske valg 'forfatningsstridige' med samme begrundelse. Også Holland og Irland har droppet e-valgene.

EL: Stort problem

Også Enhedslisten er bekymrede for, hvad lovændringen, der i første omgang vil betyde, at kommuner kan vælge at forsøge sig med elektroniske valg, kommer til at betyde for demokratiet.

- Tilliden til det danske demokrati afhænger af, at folk ved, hvordan valghandlingen foregår, siger Enhedslistens IT-ordfører Stine Brix til tv2.dk.

- Og vi giver køb på princippet omkring, at det i dag er befolkningen selv, der overvåger og tæller til vores valg.

Derudover fremhæver både Flemming Bjerke og Stine Brix de økonomiske omkostninger ved at indføre et elektronisk valgsystem.

- Der er endnu ikke regnet på de økonomiske konsekvenser, men jeg er ikke i tvivl om, at det bliver hamrende dyrt, siger Stine Brix, mens Flemming Bjerke nævner, at erfaringerne med andre statslige IT-satsninger som Rejsekortet, nemID og Amanda har været alt andet end billige og problemfrie.

S: Forfejlet kritik

Socialdemokraternes IT- og teleordfører forstår ikke den hårde kritik.

- Jeg undrer mig lidt over den her kritik. Vi gennemfører jo ikke et system, der ikke er sikkert. Der er velafprøvede systemer fra andre lande, og nu vil vi give kommunerne mulighederne for at afprøve det, siger Trine Bramsen til tv2.dk.

Hun vurderer, at alle danske valg om ti år bliver gennemført med digitale løsninger, og hun tror, at danskerne vil tage de nye systemer til sig.

- Mange var også skeptiske overfor netbank i begyndelsen. Men nu kan vi alle se fordelene og har taget det til os. Danskerne er meget digitale.