Nyheder

Sådan håndterer du det sensitive barn

De kan ikke lide at få sand på fingrene ude i sandkassen. De vil ikke være med til sanglegen, før de kender teksten. De reagerer på høje lyde og lukker sig inde i sig selv, hvis der er for mange mennesker.

Hysteri, generthed eller mangel på opdragelse?

Slet ikke, lyder det nu fra flere psykologer og forskere. I stedet handler det om en ny gren inden for psykologien, der betegner hver femte af os som særligt sensitiv - osse vores børn. Det betyder, at man bearbejder sanseindtryk på et dybere plan end de fleste andre.

Begrebet er stort i USA, men er først langsomt ved at vinde indpas i Danmark.

Her er fem gode råd til, hvordan du håndterer et sensitivt barn:

1.Søg ikke at "kurere" det sensitive barn for følsomheden. Lær det i stedet at forstå og bruge sine styrkesider: f.eks. omtanke, retfærdighedssans, indlevelsesevne og det rige indre liv. Det giver barnet selvværd og mod på livet.

2.Tal med barnet om, at det er sensitivt. Vær konkret, brug ord barnet kan forstå og læg vægt på at anerkende, f.eks.: du kan bedst lide at kigge lidt på de andre børn, inden du leger med dem. Det er helt i orden.

I linkboksen til højre kan du gå ind på Sensitiv Balances hjemmeside og teste om dit barn er sensitivt.

3.Skab små åndehuller med tid og ro i en travl hverdag. Giv det sensitive barn ekstra tid i nye situationer og sørg for rytme og rutine i de velkendte situationer. Forbered barnet på, hvad der skal ske i løbet af dagen/den kommende tid og hav f.eks. god tid til at komme ud af døren om morgenen. Sensitive børn kan præstere og trives over middel, når de ikke er under tidspres, er velforberedte og jævnligt kan holde pauser og lade batterierne op.

4.Sæt grænser for sensitive børn på en varm og tydelig måde. Et skarpt tonefald overvælder dem. De har brug for rolige og velbegrundede irettesættelser, som får dem til at indse dine pointer. Fra omkring 4-5 år kan man tage gode snakke med dem, når de er i balance. Her lærer de alt det, de ellers ikke forstår, når de er overvældede.

5.Sensitive børn har ekstra stort behov for tryghed og tilknytning for at berolige nervesystemet. Kend barnets signaler på overstimulering og indstil dine krav efter tilstanden. Undgå at presse et sensitivt barn unødvendigt, når der er mange forandringer og skift, f.eks. skolestart, flytning eller dødsfald, hvor de er mere påvirkede end andre børn.

I linkboksen til højre kan du gå ind på Sensitiv Balances hjemmeside og teste om dit barn er sensitivt.

Kilde: Lise August,www.sensitiv.dk