Derfor klager vi over dårlig mobildækning

Teleanalytiker John Strand fra Strand Consult giver her 10 bud på, hvorfor flere og flere klager over dårlig mobildækning:

1) Brugerne oplever simpelthendårligere dækning.Til gengæld får kun operatørerne skylden, når medierne skriver om det.

2) Der er kommetflere smartphones, og det sætter de pressede netværk under endnu mere pres.

3) Mobilmaster bliver opfattet som dårlige for et områdesejendomspriser.

4) Flere frygtermobilstrålingpå trods af flere studier, der viser, at frygten er ubegrundet.

5) Politiker udnytter mobildækning som etpolitisk emne, men gør ikke noget konstruktivt, lovgivningsmæssigt for at forbedre masteopsætning.

6) Det er besværligt at fåtilladelsertil at bygge mobilmaster i mange kommuner, så udrulningen er flere måneder, hvis ikke år efter planen. Faktisk har udbyderne svært ved at få brugt de penge, de har afsat til at sætte master op.

7) Private grundejere og kommuner kræver højere oghøjere priserfor at lade master blive sat op. Det tvinger operatørerne til at vælge mellem enten at begrænse antallet af master eller at finde alternative steder at sætte dem op, hvilket er svært, fordi de skal stå ret tæt på hinanden.

8) Medierne og brugerne kan ikke skelne mellem dæknings- ogkapacitetsproblemer. Problemet er ikke nødvendigvis dækning, men kapacitet.

9) Den nuværendelovgivningstøtter ikke fremskridt, der ville forbedre dækningen.

10) Medierne og forbrugerne har etforsimplet synpå udgifterne til og udfordringerne ved at dække tyndtbefolkede områder.

Har har du problemer med dårlig 3G-dækning? Tip journalisten på magb@tv2.dk