Nyheder

Eksperter: Islamister bryder terrorloven

I går kunne TV 2 Nyhederne vise en optagelse, hvor danske islamister deltog i en demonstration i anledning af fredagsbøn på Kongens Nytorv i september i år.

Til demonstrationen talte blandt andet den radikale prædikant Omar Bakri, som bor i Libanon, og her prædikede han blandt andet til de danske yderligtgående islamister, at fjender af Allah skulle slås ihjel.

"Dem som laver film, billeder og karikaturer af profeten: Pas på! I islam er der dødsstraf til enhver, som krænker Profetens ære. Enhver som krænker profeten skal dræbes," sagde Bakri ved demonstrationen.

Jurister: Et brud på den danske straffelov

TV 2 Nyhederne har vist optagelserne til to jurister, der begge mener, at udtalelserne er strafbare.

"Det er jo stærke sager, og klart i strid med den danske straffelov," siger jurist Jørn Vestergaard efter at have set optagelserne.

Også jurist Thomas Elholm, mener at Bakris udtalelser er strafbare.

"Det er at tilskynde til en forbrydelse, og det vil være strafbart efter dansk ret."

Begge jurister henviser til straffelovens paragraf 136 stykke 2 af hvilken det fremgår, at 'den, der offentligt udtrykkeligt billiger forbrydelser kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år'.

Men den den strammede terrorparagraf 114 E kan også komme i spil. I den står der, at den der 'fremmer virksomheden' for terrorisme kan straffes med fængsel op til fire år.

I følge begge jurister bør anklagemyndigheden tage sagen op. Om det kommer til at ske er nu op til politiet og anklagemyndigheden i København.