Nyheder

FAKTA: 1,6 millioner husstande har fjernvarme

* 1,6 millioner danske husstande forsynes i dag med fjernvarme. I alt svarer det til 62 procent af alle husstande.

* Fjernvarme er et distributionssystem, som transporterer energi ved hjælp af varmt vand.

* Fjernvarmen kan kobles sammen med alle former for varmeproduktion. I dag bliver der således produceret fjernvarme på baggrund af affald, flis, halm, solvarme, geotermi, naturgas, olie, kul, overskudsvarme fra industri med mere.

* Fjernvarmen er udlagt som forsyningsledninger fra de enkelte værker eller distributører til forbrugerne. Samlet er der omkring 60.000 kilometer fjernvarmenet, 30.000 kilometer fremløb og 30.000 kilometer returløb. Det rummer omkring en milliard liter varmt vand.

Kilde: Dansk Fjernvarme