Meget svært at sende Masho tilbage

Det vil være et brud på almindelig praksis i adoptionssager at sende den nu 9-årige pige Masho tilbage til Etiopien.

"Det er mig bekendt aldrig sket, at vi har ophævet en international adoption med børn under 18 år," siger kontorchef i Ankestyrelsen, Trine Hede til tv2.dk.

Trine Hede er chef for det kontor i Ankestyrelsen, der beskæftiger sig med adoptioner. Hun har set dokumentarfilmen "Adoptionens Pris" om pigen Masho på TV 2, men hun understreger, at hun ikke kan udtale sig i den konkrete sag.

Venstres Eyvind Vesselbo foreslog at sende Masho tilbage efter at have udsendelsen:

"Det danske samfund og Danadopt har et ansvar for at rette op på den skade, der er sket. Nemlig at hjælpe den familie til at fungere, så Masho og hendes bror kan få en god opvækst i Etiopien," sagde Eyvind Vesselbo i tirsdags.

"Der er strenge betingelser"

Ifølge Trine Hede kan politikerne ikke bare uden videre gå ind i en adoptionssag og få et barn sendt tilbage.

"Det er ikke noget man bare lige gør, og de danske myndigheder kan ikke bare beslutte, at et adoptivbarn skal sendes tilbage. Hvis en adoption af et barn skal ophæves administrativt, skal der være enighed blandt alle parter og hvis ophævelsen skønnes at være bedst for barnet. Hvis der ikke er enighed, bliver det et domstolsanliggende, og her er der nogle ret strenge betingelser," siger hun.

Blandt andet skal man sikre sig, at børn som Masho ikke bare ender på et børnehjem i det land de kom fra.

"Man skal nøje ind og vurdere, hvad der er bedst for barnet, og hvis det kommer dertil, at man vurderer, at en adoption skal ophæves, vil det kræve et samspil med det land, hvorfra barnet oprindeligt kom," siger hun.