Kan Masho overhovedet vende hjem?

Et af de helt store i den tragiske adoptionssag om Masho fra Etiopien er, om hun overhovedet kan vende hjem til sit hjemland, som hendes biologiske svar ønsker, hvis det bliver besluttet.

Ifølge børnepsykolog Søren Friis Smith er det svært at fastslå, hvad der er bedst for 9-årige Masho lige nu, men det er bestemt en mulighed, at hendes fremtid ligger hos den biologiske familie i Etiopien.

Faren vil have hende hjem, mens moren siger, at det er for sent. Hvem har ret - set med psykologens øjne?

"Jeg tror ikke, at man kan sige på det her grundlag, at den ene eller den anden part har ret. Det er en ulykkelig historie, hvor der kun er tabere. Nogen let løsning er der ikke. Man kan godt forstå både den mor og far, der har håbet og frygten."

Det var tydeligvis en stor omvæltning for den her pige at komme til Danmark som 4-årig. Hvis man flytter en 9-årig den anden vej, så må det vel være en mindst lige så stor omvæltning?

"Det, tror jeg, er rigtig sagt og rigtig set. Men det at komme i en ny familie herhjemme vil også være en stor omvæltning for den her pige. Jeg taler ikke for noget bestemt. Hvis jeg gør, så er det, at man skal undersøge det her meget nøje - fordele og ulemper ved at gøre det ene eller andet."

Hvis man beslutter, at hun skal hjem. Hvordan bør man så gribe det an?

"Jeg kan godt forstå, at den første reaktion er, at hun skal hjem, og at man har sympati for det. Jeg tror, at det halve af Danmark synes, at hun skal hjem. For mig er det også en arbejdshypotese blandt flere. Men man må undersøge det nøjere og give forældrene dernede en mulighed for at blive mere klar over, hvad det er for en situation, de står i nu, og hvilken situation de kan komme til at stå i. Og man må også være klar til, hvis man vil prøve det forsøg - og jeg mener, at man ikke på forhånd skal begrave den mulighed - så må man også være klar til at have en hånd under den familie, så det ikke går galt en gang til."

Hvis det så ikke er løsningen, hvad er så løsningen i en dansk sammenhæng?

"Så er det mest nærliggende, nu tænker jeg på længere sigt. Hun er nok ringest stillet, der hvor hun er placeret nu på den meget korte sigt. Men hun skal snart noget andet. Der må man gå efter en familie, der kan rumme at hun oprindeligt ikke er deres, men en andens og kan rumme den familie. Og ville kunne det, som ikke har været muligt indtil nu, at give hende chancen for at etablere en eller anden forbindelse med sin familie. Som hun så kunne besøge for eksempel eller i hvert fald kommunikere med," forklarer Søren Friis Smith.