Nyheder

Slut med solceller de luxe

Aftalen om den fremtidige ordning for solceller er netop fremsat. Det betyder, at sidste uges aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er trådt i kraft fra dags dato.

Aftalen gør det mindre fordelagtigt for private at investere i solcelleanlæg.

Regeringen fremsætter i dag lovforslag om den fremtidige ordning for solceller. Se hvad aftalen betyder her:

* Nettomålerordning betyder, at elmåleren kører baglæns, når solcellerne producerer mere strøm, end husstanden bruger. Måleren tikker så kun frem fremad, når der bruges mere strøm, end solcelleanlægget skaber.

* Men nettomålerordningen ændres nu fra den nuværende årsafregning til timeafregning, som gør det mindre fleksibelt at have solcelleanlæg. Ejerne tilskyndes nemlig til at bruge mest strøm i de timer, hvor solcellerne arbejder.

* Den overskydende strøm, som ejerne af solcelleanlæg ikke får brugt, kan de fremover sælge til elselskaberne for 130 øre/kWh.

* Den forhøjede pris nedtrappes dog, indtil den efter fem år er faldet fra 130 øre/kWh tilbage til den nuværende pris på 60 øre/kWh.

* Skal ejerne af solcelleanlæg bruge strøm om aftenen, må de fremover købe den til den normale afregningspris på ca. 220 øre/kWh. I ordningen frem til 20. november 2012 var det gratis for solcelleejerne at trække overskydende strøm tilbage om aftenen.

* Alle, der allerede har investeret i solcelleanlæg, vil dog kunne fortsætte 20 år med de nuværende støtteregler. Det vil sige, at de fortsætter på den årsbaserede nettomålerordning.

* Den nye solcelleordning ligestiller større og mindre anlæg samt forskellige ejerformer.

* Samtidig fjernes loftet på 6 kW for solcelleanlæg, hvilket muliggør større

anlæg. Det giver nye muligheder for virksomheder, herunder gartnerier, landbrug m.v.

* Virksomheder kan nettoafregne på timebasis på samme vilkår som private hjem

for den del af produktionen, hvor der produceres samtidig med, at strømmen forbruges.

* De nye regler vil gælde for solcelleanlæg, der bliver bygget i det nye år.

* Samlet betyder den nye ordning, at et solcelleanlæg på 5 kW er tjent hjem på

cirka 10 år, mens anlægget har en forventet levetid på 20-30 år. Investeringen er således fortsat meget attraktiv.

* Pengene til den ny solcelleaftale er blandt andet hentet fra en planlagt udbygning af havvindmøller. Der igangsættes også andre tiltag, der fra 2013-2020 skal medføre en samlet besparelse på cirka 2,45 milliarder kroner.

Har man senest mandag, 19. november, indgået en bindende aftale med en solcellevirksomhed om at købe et solcelleanlæg, er man fortsat på den gamle støtteordning.

Dog skal netselskabet have modtaget en anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter lovforslaget er fremsat - altså 20. december 2012. Og anlægget skal derudover være nettilsluttet senest seks måneder efter lovforslaget er fremsat, hvilket er 20. maj 2013.

Opfylder man de to kriterier, er man altså fortsat på den årsbaserede nettomålerordning i 20 år. Fra og med i dag er man derimod på en timebaseret nettomålerordning.

Hermed slutter også nattearbejdet for de virksomheder, der handler med solcelleenergi. Fra torsdag til søndag blev salget af anlæg omtalt som "fuldstændig forrygende" og "over al forventning" af firmaet Solar Panels daglige leder, Poul Schack.

Også Jacob Hokland, der er presseansvarlig ved energiselskabet EnergiMidt, kunne melde om en usædvanlig weekend:

"Vi har kunder, der har rendt rundt med lommelygte klokken tre om natten for at måle tag op til solceller. De har taget billeder med blitz, afgivet ordrer og bedt om bekræftelse med det samme. Så vi har siddet og ringet til folk midt om natten lørdag og søndag."

"Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forventet, at det blev så vildt."

Fra Dansk Solcelleforening melder sekretariatschef Ove Folmer Jensen, at der i år er solgt godt 30.000 anlæg, hvoraf de 20.000 blev solgt, efter at det kom frem, at en lovændring var på vej.