Nyheder

SET I TV: Smertepatienter hjælpes tilbage til livet

Den odenseanske fysioterapeut Inge Ris har succes med smertebehandlingsprogrammet Trin for Trin, som hun har introduceret til 400 fysioterapeuter i hele landet. Fire kommuner har foreløbigt købt konceptet.

Trin for Trin hjælper smertepatienterne med at få overblik over, hvad de kan holde til, og hvordan de finder ressourcerne til at lave den nødvendige træning.

Et redskab i Trin for Trin er, at patienterne får et skema. Heri skriver de flere gange dagligt, hvad de laver og om deres energiniveau er højt, middel eller lavt. Skemaerne hjælper til at få kortlagt, hvad patienterne kan overkomme og hjælpe dem i gang med den træning, der er afgørende for at få en bedre livskvalitet.

FAKTA OM TRIN FOR TRIN

Trin for Trin er udviklet af fysioterapeut, MR og ph.d.-studerende Inge Ris i samarbejde med University College Lillebælt samt patienter og terapeuter fra Fredericia Kommune og hos Østjysk Center for Smertebehandling. Det fynske computerfirma MIBIT ApS har udviklet en digital udgave af Trin for Trin.

Trin for Trin er et delprojekt af Rehabilitering på Borgernes Præmisser,der er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Trin for Trin er opdelt i fire faser:

1. Ved hjælp af skemaer finder patient og terapeut frem til de ressourcer, patienten har til rådighed.

2. Patient og terapeut fastsætter træningsmål med udgangspunkt i patientens energiniveau og værdigrundlag.

3. Træningen planlægges, så den begynder på det niveau, som den enkelte kan udføre. Herefter øges træningen gradvist hver uge eller hver anden uge.

4: Træningsforløbet registreres, og belastningen bliver gradvist øget.

Fakta om danskerne og smerter:

Ca. 20 procent af danskerne har kroniske smerter. Tallet inkluderer danskere, der lider af hovedpine.

Mellem 10 og 15 procent af danskerne har kroniske smerter i bevægeapparatet.

Kilde:MR og ph.d.-studerende Inge Ris.