Nyheder

Dansk Metal har fået ny formand

Dansk Metals næstformand, Claus Jensen, er blevet valgt til ny formand for fagforeningens 118.000 medlemmer. Han afløser Thorkild E. Jensen, der har være formand siden 2003.

48-årige Claus Jensen, der er uddannet plade- og konstruktionssmed, har været aktiv i Dansk Metal i 30 år. Han blev faglig sekretær i 2003, forbundssekre-tær året efter og næstformand i 2008.

Claus Jensen er medlem af LO's hovedbe-styrelse, CO-industris forretningsud-valg og Arbejdernes Landsbanks repræsentantskab.

Derudover er han medlem af IndustriALL European Trade Unions komité for overenskomstforhandlinger og præsident for IndustriALL Global Union’s Shipbuilding Action Group.