Nyheder

Alvorlige fejl i rådgivning om realkreditlån

Rådgivningen om realkreditlån dumper og lever på flere punkter ikke op til kravene i lovgivningen. Det er konklusionen, efter at Forbrugerrådets blad Tænk Penge har testet rådgivningen om låneomlægning hos fire danske realkreditselskaber.

Den mangelfulde rådgivning kan i værste tilfælde koste den enkelte boligejer flere hundrede tusinde kroner.

Finanstilsynet må gribe ind

Forbrugerrådets direktør Rasmus Kjeldahl er overrasket over den lave standard og påpeger, at dårlig eller mangelfuld realkreditrådgivning kan ødelægge den enkelte boligejers økonomi.

"Forkert eller mangelfuld realkreditrådgivning er en alvorlig sag, og vores test tegner et billede så klart, at jeg mener, at Finanstilsynet må på banen og sørge for, at realkreditselskaberne lever op til lovgivningen. Der er brug for, at banker og realkreditselskaber koncentrerer sig mere om at give god rådgivning til deres kunder og mindre om at sælge dem nye finansielle produkter," siger Rasmus Kjeldahl.

Ingen spørger til kundens økonomi

På trods af lovkrav om, at realkreditrådgivere skal spørge ind til kundernes økonomi, inden de giver råd, skete det kun i halvdelen af tilfældene, hvor Tænk Penge udbad sig rådgivning fra realkreditinstitutterne.

Det er også et lovkrav, at kunden får oplyst de Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) ved de relevante lån. Men ikke én eneste af de 12 rådgivere, som Tænk Penge har testet, oplyste ÅOP under rådgivningen. Heller ikke når testpersonen selv spurgte ind til omkostningerne ved lånet.

Endelig viste testen også at flere bankrådgiverne ikke kunne give en korrekt forklaring på centrale begreber inden for realkredit.

Realkreditmarkedet er kompliceret, og et forkert valg kan koste adskillige hundredetusinder kroner. Derfor er der en række regler for rådgivning, som bankrådgivere og realkreditrådgivere skal leve op til, og som er lovfæstede i Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger m.m. Det er de regler, som de testede realkreditselskaber på flere væsentlige punkter ikke lever op til i Tænk Penges test.

De store realkreditselskaber

Testen omfatter BRF-Kredit, Nykredit/Totalkredit, Nordea Kredit og Realkredit Danmark og er gennemført ved, at 12 testpersoner har kontaktet det selskab, de har realkreditlån hos, og bedt om individuel rådgivning i forhold til låneomlægning.